CELz: ‘Stevige kennisinfrastructuur Korsakovzorg’

CELz: ‘Stevige kennisinfrastructuur Korsakovzorg’

De Commissie Expertisecentra Langdurige zorg (CELz) bracht woensdag 10 januari een bezoek aan vertegenwoordigers van het doelgroepnetwerk Korsakov Kenniscentrum om de ontwikkelingen van het landelijke netwerk rondom de LVHC doelgroep mensen met het syndroom van Korsakov te bespreken. Wat heeft de oprichting van het netwerk gebracht en wat zijn de aandachtspunten? Het gesprek vond plaats bij expertisecentrum Zorgaccent.

De stappen die door Korsakov Kenniscentrum zijn gemaakt werden door CELz gewaardeerd. Raymond Koopmans, CELz: “Het is mooi om te zien dat het doelgroepnetwerk Korsakov heeft geïnvesteerd in een stevige expertise- en kennisinfrastructuur en dat je daar nu de vruchten van ziet. We hebben het gehad over hoe Korsakov Kenniscentrum momenteel bezig is met het meten van kwaliteit van leven en cliënttevredenheid. Ook hebben we gesproken over de zorgstandaard Korsakov en hoe die behulpzaam kan zijn bij de ontwikkeling van toekomstige visitatiecriteria.” 

“Goed om te zien dat het doelgroep netwerk Korsakovzorg met Korsakov Kenniscentrum en de Regionale Expertise Centra en Doelgroep Expertise Centra in korte tijd aantoonbare positieve effecten laat zien. De professionals op het gebied van Korsakovzorg in heel Nederland en zelfs België weten elkaar goed te vinden, de lijnen zijn kort. Er vindt veel kruisbestuiving plaats. Zoals op het jaarlijkse Wetenschapsforum; een evenement dat eind vorig jaar in het teken stond van ontmoeting, elkaar vinden en kennis delen. Best practices worden onderling door de expertisecentra uitgewisseld, zorgprofessionals herkennen zich erin en delen weer verder”, zegt Koopmans.

Investeren in deskundigheidsbevordering en de zorgketen
Marga ten Wolde, coördinator van de Academie van Korsakov Kenniscentrum geeft aan wat de sleutel is van het succes van dit netwerk: “Goede deskundigheid op de werkvloer is belangrijk. Daarom investeert Korsakov Kenniscentrum in het ophalen van kennisvragen uit de praktijk. De kennisvragen vormen input voor de kennisbijeenkomsten en de kennisagenda. De vakgroepen leveren een grote bijdrage in het delen en ontwikkelen van die kennis. Dat kan weer verspreid worden in de zorgketen in de regio.”

Cliëntadviseur en trainer Ans Oosterwechel van Zorgaccent geeft aan dat de goede positie van expertisecentra eraan bijdraagt dat mensen waarbij een vermoeden is van Korsakov niet tussen wal en schip vallen. “Doordat we in de regio duidelijk herkend worden als expertisecentrum weten regionale zorgpartners in de keten ons te vinden en kunnen we gericht advies en ondersteuning geven.”

Kennisvragen verzamelen en onderzoek
“Het landelijke netwerk heeft het gemakkelijker gemaakt om kennisvragen te verzamelen”, zegt Erik Oudman, die als GZ-psycholoog en senior onderzoeker werkzaam is binnen het Korsakov-netwerk. “Door de schaalgrootte kunnen we ook gemakkelijker onderzoeken valideren. We krijgen ook veel enthousiaste medewerking van de expertisecentra. Er ontstaat direct een gesprek hoe we de onderzoeksresultaten een plek gaan geven in de praktijk.” Roy Kessels, hoogleraar en voorzitter van de Wetenschapsraad van Korsakov Kenniscentrum vult aan dat dit herkenbaar is en ook zo ging bij het onderzoek Qualiko; naar de kwaliteit van leven bij mensen met het syndroom van Korsakov. 

Het doelgroep netwerk heeft nu één keer de toetscyclus van CELz doorlopen. Belangrijk is om te weten wat het toetsingskader is en dat het proces en de procedures voorspelbaar zijn. Ook vindt Korsakov Kenniscentrum het belangrijk om te investeren in een onderzoeksprogramma. Hierdoor kunnen meer kennisvragen worden beantwoord door deze op wetenschappelijke basis te onderzoeken. 

Investeren in het leggen van verbindingen
Cynthia Vogeler, directeur Kenniscentrum Korsakov benadrukt: “Het netwerk investeert blijvend in het leggen van verbindingen en samenwerken. De focus blijft liggen op het door ontwikkelen van regionale en landelijke expertisecentra zodat zij hun kennis kunnen delen en dit door de zorgketen benut kan worden. Tenslotte is continue aandacht voor deskundigheidsbevordering en scholing heel belangrijk.” 

De CELz werd in oktober 2019 door de minister van VWS opgericht met de taak de regie te voeren over het verkrijgen van een expertise- en kennisinfrastructuur voor tien doelgroepen met een hoog complexe en laag volume zorgvraag. Korsakov Kenniscentrum is één van die tien doelgroepen. Naast Korsakov Kenniscentrum zijn er nog meer netwerken rondom LHVC-doelgroepen. Bekijk deze op de website NetwerQ | Samenwerkende Kennisnetwerken Specifieke Doelgroepen.

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, actuele publicaties en praktijkonderzoeken, onze bijeenkomsten en scholingsaanbod.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief