Wetenschapsraad

Wetenschapsraad

De wetenschapsraad is in januari 2016 na overleg met onderzoekers op het gebied van het Korsakovsyndroom opgericht. De leden van de wetenschapsraad zijn werkzaam in instellingen die lid zijn van de Vereniging en zijn verbonden aan universiteiten en hogescholen. De wetenschapsraad is ontstaan vanuit een behoefte om elkaar te informeren over lopend onderzoek op het gebied van het syndroom van Korsakov en daar waar mogelijk samen te werken en mogelijkheden voor onderzoeksfinanciering te verkennen.
De wetenschapsraad vergadert aan de hand van een vastgestelde agenda drie keer per jaar.

Prof. dr. Roy Kessels

Voorzitter

Werkzaam
Hoogleraar neuropsychologie bij Donder Instituut van de Radboud Universiteit in Nijmegen & Radboudumc op de afdeling medische psychologie. Wetenschappelijk adviseur Topklinisch Centrum voor Korsakov en Alcoholgerelateerde Cognitieve Stoornissen bij Vincent van Gogh in Venray.

Onderzoeksgebied
Leren en geheugen, testontwikkeling en - validatie en neuropsychiatrische symptomen bij alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen, het Korsakovsyndroom en dementie.

Lees meer over Roy

Prof. Dr. Roy Kessels

Website

Prof. dr. Albert Postma

Lid

Werkzaam
Hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Universiteit Utrecht en hoofd van het 'Memory & Space Lab'.
Verbonden aan Korsakovcentrum Slingedael (TopCare) als hoofd van de onderzoekscommissie.

Lees meer over Albert

Prof. dr. Albert Postman

Website

Prof. dr. Cees Hertogh

Lid

Werkzaam
Cees Hertogh is hoogleraar ouderengeneeskunde en ethiek van de zorg bij het Amsterdam UMC in Amsterdam. Hij is hoofd van de afdeling ouderengeneeskunde. En geeft leiding aan de sectie onderzoek ouderengeneeskunde en geeft onderwijs.

Lees meer over Cees

Prof. dr. Cees Hertogh

Website

Prof. dr. Berno van Meijel

Lid

Werkzaam
Berno van Meijel staat bekend om de praktische en directe toepassingsmogelijkheden van zijn onderzoeksresultaten in de praktijk en het versterken van de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en werkveld.

Hij is sinds 2003 lector GGZ-verpleegkunde bij Hogeschool Inholland. Per 1 oktober 2014 is hij benoemd tot bijzonder hoogleraar GGZ-verpleegkunde bij de afdeling Psychiatrie van het Amsterdam UMC (VUmc). Daarnaast is hij als lector / hoogleraar verbonden aan de Parnassia Groep. 

Hij is vanuit verschillende wegen betrokken bij de zorg en behandeling van mensen met Korsakov en is naast  prof. dr. Albert Postma betrokken bij het promotietraject van Mirjam van Dam (verplegingswetenschapper in dienst bij Lelie Zorggroep).

Lees meer over Berno

Prof.dr. Berno van Meijel

Website

Drs. Cynthia Vogeler

Secretaris

Werkzaam
Directeur Korsakov Kenniscentrum

Drs. Cynthia Vogeler

Inschrijven voor onze nieuwsbrief