Wetenschapsraad

Wetenschapsraad

De wetenschapsraad is in januari 2016 na overleg met onderzoekers op het gebied van het Korsakovsyndroom opgericht. De leden van de wetenschapsraad zijn werkzaam in instellingen die lid zijn van de Vereniging en zijn verbonden aan universiteiten en hogescholen. De wetenschapsraad is ontstaan vanuit een behoefte om elkaar te informeren over lopend onderzoek op het gebied van het syndroom van Korsakov en daar waar mogelijk samen te werken en mogelijkheden voor onderzoeksfinanciering te verkennen.

Prof. Dr. Roy Kessels

Voorzitter

Werkzaam
Hoogleraar neuropsychologie bij Donder Instituut van de Radboud Universiteit in Nijmegen & Radboudumc op de afdeling medische psychologie. Wetenschappelijk adviseur Topklinisch Centrum voor Korsakov en Alcoholgerelateerde Cognitieve Stoornissen bij Vincent van Gogh in Venray.

Onderzoeksgebied
Leren en geheugen, testontwikkeling en - validatie en neuropsychiatrische symptomen bij alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen, het Korsakovsyndroom en dementie.

Prof. Dr. Roy Kessels

Website

Prof. dr. Albert Postman

Lid

Werkzaam
Hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Universiteit Utrecht en hoofd van het 'Memory & Space Lab'.
Verbonden aan Korsakovcentrum Slingedael (TopCare) als hoofd van de onderzoekscommissie.

Onderzoeksgebied
Recente inzichten en methoden vertalen naar de praktijk (onder andere lerend vermogen, effect van muziek en licht op stemming).

Prof. dr. Albert Postman

Website

Prof. dr. Cees Hertogh

Lid

Werkzaam
Professor of elderly care medicine & geriatric ethics at VUmc Amsterdam

Prof. dr. Cees Hertogh

Drs. Cynthia Vogeler

Secretaris

Werkzaam
Directeur Korsakov Kenniscentrum

Drs. Cynthia Vogeler

Inschrijven voor onze nieuwsbrief