Annelies van Rijn

Annelies van Rijn

Psycholoog en onderzoeker

Annelies is verbonden aan Domus Nostra/Regionaal Expertisecentrum Korsakov Saffier. Annelies werkt als psycholoog en is een promotieonderzoek gestart naar het optimaliseren van de leefomgeving van mensen met het syndroom van Korsakov.  Een deel van mensen met Korsakov woont in een verpleeghuis, maar zij hebben behoefte aan een stap zelfstandiger.

Vragenlijst naar woon- en leefmilieu
Annelies heeft samen met het bureau van het Korsakov Kenniscentrum een online vragenlijst uitgezet bij alle verpleeghuiszorginstellingen die lid zijn van het Korsakov Kenniscentrum. In die vragenlijst wordt gevraagd naar de manier waarop zij het woon- en leefmilieu hebben vormgegeven en hoe er wordt omgegaan met de behoefte naar zelfstandigheid van een deel van de bewoners. Vijfenzestig procent van de respondenten heeft de vragenlijst ingevuld. Deze hoge respons geeft wel aan dat het onderwerp leeft. Ook zijn er afspraken gemaakt voor verdiepende interviews. Eind april is zij gestart met een analyse van de antwoorden en daarna zal zij de resultaten en best practices van het eerste deel van het onderzoek terugkoppelen.

Klankbordgroep
Een klankbordgroep adviseert Annelies bij haar promotieonderzoek. In de klankbordgroep zitten: Cynthia Vogeler, directeur Korsakov Kenniscentrum; Sander Bonnet, mentor en lid cliëntenraad Domus Nostra; Ineke Gerridzen, specialist ouderengeneeskunde en gepromoveerd onderzoeker Atlant; Willem van Bork, voormalig medisch adviseur voor een zorgverzekeraar; Arjan Nugteren, zorgprofessional Domus Nostra. 

Promotor en ondersteuning
Wilco Achterberg is haar promotor en Miriam Haaksma, assistent professor ondersteunt bij het uitvoeren van het onderzoek. 

Lees ook het interview met Annelies van Rijn 

Direct contact over Korsakov of wil je informatie?

Korsakov Kenniscentrum (secretariaat)
Slinge 901, 3086 EZ Rotterdam

info@korsakovkenniscentrum.nl
06-102 59 369