Bestuur

Bestuur

In 2017 is de organisatievorm van KKC veranderd en een vereniging geworden. De leden van Vereniging Korsakov Kenniscentrum maken deel uit van de Algemene Ledenvergadering (ALV). Daarmee hebben zij de hoogste zeggenschap binnen de vereniging. Op de ALV praten vertegenwoordigers van alle aangesloten instellingen mee over de strategische koers, inhoudelijke accenten, speerpunten in lobby, begroting en toekomst van het KKC. Ook zetten we ons in voor de ontwikkeling van kennisinstrumenten zoals een kennisagenda Korsakov, een zorgstandaard en zorgprogramma en competentieprofielen op het specifieke expertisegebied voor de zorgmedewerkers waar iedereen achter kan staan.

De ALV kiest een bestuur dat verantwoording aflegt aan de leden. Het bestuur komt viermaal per jaar samen en voert overleg met de directeur KKC. Het bestuur benoemt de directeur KKC. 

Bestuursleden Korsakov Kenniscentrum

Voorzitter: Petra van Dam, bestuurder Amsta
Vice voorzitter-secretaris: Thijs Houtappels, bestuurder Atlant
Penningmeester: Hendrik Jan van den Berg, bestuurder Lelie Zorggroep
Lid en portefeuillehouder wetenschap en academie: Jos Egger, wetenschappelijk directeur Vincent van Gogh
Lid en portefeuillehouder communicatie en PR: Aline Poolen, bestuurder Zorgaccent

Medewerkers Korsakov Kenniscentrum

Directeur: Cynthia Vogeler
Coördinator: Marga ten Wolde

Inschrijven voor onze nieuwsbrief