Bestuur

Bestuur

In 2017 is de organisatievorm van KKC veranderd en een vereniging geworden. De leden van Vereniging Korsakov Kenniscentrum maken deel uit van de Algemene Ledenvergadering (ALV). Daarmee hebben zij de hoogste zeggenschap binnen de vereniging. Op de ALV praten vertegenwoordigers van alle aangesloten instellingen mee over de strategische koers, inhoudelijke accenten, speerpunten in lobby, begroting en toekomst van het KKC. Ook zetten we ons in voor de ontwikkeling van kennisinstrumenten zoals een kennisagenda Korsakov, een zorgstandaard en zorgprogramma en competentieprofielen op het specifieke expertisegebied voor de zorgmedewerkers waar iedereen achter kan staan.

De ALV kiest een bestuur dat verantwoording aflegt aan de leden. Het bestuur komt viermaal per jaar samen en voert overleg met de directeur KKC. Het bestuur benoemt de directeur KKC. 

Bestuursleden Korsakov Kenniscentrum

Voorzitter

Hendrik Jan van den Berg                        Raad van bestuur Lelie Zorggroep

Meer over Hendrik Jan

Lid van bestuur

Dick van Duijn                                            lid Raad van bestuur Zorgpartners

Meer over Dick

Lid en portefeuillehouder wetenschap en academie

Jos Egger
wetenschappelijk directeur Vincent van Gogh

Meer over Jos

Lid van bestuur

Lid en portefeuillehouder communicatie en PR

Aline Poolen
bestuurder Zorgaccent

Meer over Aline

Agnes Klaren                                                                                                                                                                                                                  Raad van bestuur Thebe

Meer over Agnes

 

                                                                                                                                                                

 

Inschrijven voor onze nieuwsbrief