Vruchtbare negende Algemene Ledenvergadering KKC

Vruchtbare negende Algemene Ledenvergadering KKC

Op 2 juni jongstleden vond de goed bezochte negende Algemene Ledenvergadering van het KKC plaats. Tijdens de vergadering werd stilgestaan bij het vertrek van bestuurslid Thijs Houtappels, maar ook werden de jaarrekening en jaarverantwoording over 2020 goedgekeurd en ook de voortgang op het jaarplan 2021 besproken.

Petra van Dam, voorzitter KKC, richtte tijdens de vergadering enkele woorden tot Thijs Houtappels die afscheid neemt van zijn bestuursfunctie voor het KKC. Petra bedankte Thijs voor zijn jarenlange inzet en enthousiasme bij het doorontwikkelen van het KKC. Zijn energie, visie en doortastendheid zullen gemist worden, zo gaf Petra aan. Thijs ontving van het KKC een afscheidscadeau en sprak zijn dank uit voor de periode waarin hij bestuurslid mocht zijn. De besluitvorming over de voordracht aan de ALV van een nieuw bestuurslid KKC zal via een schriftelijke ronde plaatsvinden.

Vervolgens werden de jaarrekening en de jaarverantwoording 2020 door de ALV goedgekeurd. Directeur Cynthia Vogeler gaf aansluitend in een korte presentatie aan wat de stand van zaken is in het jaarplan over 2021. Het KKC loopt mooi op schema!

Tijdens de ALV werd ook een presentatie gegeven over de Kennisinfrastructuur en de expertisecentra langdurige zorg. Hieruit bleek dat alle partijen op koers liggen om in november 2021 met succes de visitatie te kunnen doorlopen en daarmee als doelgroepnetwerk de accreditatie van VWS te mogen ontvangen.

Het proces voor het meerjarenplan dat dit jaar ontwikkeld zou worden voor de jaren 2022-2025 wordt verschoven naar 2022. De reden voor dit uitstel is de drukte die het komende half jaar op iedereen afkomt in verband met de accreditatie. Om het meerjarenplan goed vorm te geven en daarbij ook alle leden te betrekken, wordt daarom een rustiger moment gekozen.

Het volledige verslag van de ALV wordt binnenkort verspreid onder de leden.