Update transitiejaar 2021: hoe staat het bij....Meander

Update transitiejaar 2021: hoe staat het bij....Meander

Iedere maand nemen wij u kort mee in de meest recente ontwikkelingen voor wat betreft het belangrijke transitiejaar 2021. Dit jaar willen we komen tot een gezamenlijk landelijk dekkend Doelgroep Expertisenetwerk voor de doelgroep Korsakov. Hoe staan de zaken ervoor bij Meander?

Jeroen Windhorst werkt als extern projectleider bij Meander, één van de grootste werkgevers van Zuid-Limburg en al decennia lang actief op het gebied van de zorg voor mensen met korsakov. Jeroen houdt zich bezig met het in goede banen leiden van de transitie naar een regionaal expertisecentrum van de locatie Lückerheide met 50 bewoners met korsakov.

“We zijn op landelijk niveau altijd al betrokken geweest bij het KKC”, zegt Jeroen. “We hebben in die periode zelf ontwikkelingen geïnitieerd, gedeeld met anderen of binnen onze eigen organisatie toegepast wat we van anderen hebben geleerd. De stap naar een regionaal expertisecentrum is dus best logisch.” En nodig ook, want Meander is in de regio het enige aangewezen regionaal expertisecentrum in een gebied dat de komende jaren sterk vergrijst. Kennis die via de landelijke overlegstructuur wordt opgedaan, kan Meander direct binnen de eigen, lokale muren toepassen. Een enorme meerwaarde.

Stand van zaken

De eerste stappen richting de transitie zijn gezet. “We zijn aan de slag gegaan met verschillende werkgroepen om de zorgkwaliteit te verhogen en onze kennis op een meer formele manier vast te leggen. Daarom is het fijn dat we op landelijk niveau kunnen meedenken, onze ervaringen kunnen delen en nieuwe kennis opdoen. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Op basis van de uitkomsten van die gesprekken zijn de criteria verder aangescherpt en kunnen de werkgroepen weer verder. We hebben intussen de screening gedaan waarbij enkele verbeterpunten naar voren zijn gekomen. Ook daarmee zijn we inmiddels aan de slag. Gedurende het hele traject werken we overigens samen met andere organisaties zoals Archipel.”

Uitdagingen

De belangrijkste uitdaging ligt de komende tijd in de korte doorlooptijd. “Er wordt verwacht dat er eind dit jaar een audit kan worden doorlopen. Dat is best ambitieus, maar die uitdaging gaan we graag aan. Met hulp van de landelijke transitiecoaches gaan we er alles aan doen om het te halen. Als je kijkt naar Meander zelf, dan ligt er nog een grote uitdaging in het op papier krijgen van alle aanwezige kennis over de zorg. We zijn daar al een eind mee op streek. Het doel is dan om het meetbaar en toetsbaar te maken zodat je later kunt zien of de kwaliteit stijgt.”