Update transitie: Hoe staat het bij...Magentazorg

Update transitie: Hoe staat het bij...Magentazorg

Het transitiejaar 2021 is voorbij. In dat jaar zijn belangrijke stappen gezet om te komen tot een gezamenlijk landelijk dekkend Doelgroep Expertisenetwerk voor de doelgroep Korsakov. Maar hoe hebben organisaties het ervaren? Welke stappen zijn gezet en hoe verlopen de visitaties? Deze keer kijken we mee bij Magentazorg.

In de regio Bergen/Alkmaar/Heerhugowaard verleent Magentazorg zijn diensten. “Magentazorg verleent zorg en ondersteuning aan ouderen en volwassenen in de regio Noord-Kennemerland met zorg aan huis, verpleeghuiszorg, revalidatie en behandeling. Magentazorg is gespecialiseerd in zorg voor mensen met dementie, Korsakov, Parkinson, gerontopsychiatrie en CVA- en revalidatiezorg. Elke dag zetten bij ons 1700 zorgprofessionals met een écht zorghart zich samen met mantelzorgers en vrijwilligers in voor persoonsgerichte zorg”, zegt Elizabeth Wansink.

Magentazorg heeft 43 cliënten met Korsakov, die baat hebben bij de transitie tot landelijk dekkend expertisenetwerk, zo denkt Elizabeth. Het is nodig, want het is een groep die tussen wal en schip valt in de zorg. “Specialiseren is daarom noodzakelijk. Het mooie van dit hele proces is de kennisdeling, zowel tussen de deelnemers onderling maar ook dat wij die kennis weer kunnen delen richting de wijk waarin we zitten. Die kennisdeling met elkaar oppakken, dat is belangrijk. En dat kan alleen maar als je elkaar vooruit helpt.” Bovendien sluit het pad dat Magentazorg is ingeslagen met zijn programma ‘specialist in zorg’ aan op wat er straks na de transitie staat qua kennisnetwerk. “We hebben kennis en samenwerking te bieden aan andere organisaties in de regio.”

Het afgelopen transitiejaar kenmerkt Elizabeth als “gestaag vooruit”. Er kwamen wat hobbels op de weg waardoor zaken anders liepen dan vooraf gepland. “Er waren personeelswisselingen en daardoor waren wij niet altijd aangehaakt bij de werkgroepen. Continuïteit in personeel is noodzakelijk om zaken door te laten lopen. Inmiddels is de rust wedergekeerd en zijn we overal goed aangehaakt. Het gaat nu goed hoewel er uiteraard nog punten zijn die geoptimaliseerd kunnen worden voordat de visitatie plaatsvindt. Het belangrijkste is dat er een passievol en enthousiast team staat dat weet waar ze het voor doen. Voor onze cliënten.”

De visitatiedatum voor Magentazorg moet nog afgesproken worden; waarschijnlijk oktober 2022. De komende maanden wordt er nog hard gewerkt om de laatste puntjes op de ‘i’ te zetten, zegt Elizabeth; “Het aantonen dat we volgens de richtlijnen aan het werk zijn en dat iedereen de richtlijnen ook echt kent. Dit is onderdeel van de borging. Verder moeten we onze samenwerkingen in de keten gaan vastleggen. Waar we trots op zijn is dat er inmiddels huiskamer overleggen en een bewonersraad waarbij de cliëntenraad voorzit, zijn geïnstalleerd. Hiermee hebben we actieve inspraak van cliënten geborgd. Zij voelen zich op die manier ook gehoord en dat is belangrijk. Wat ze ook zijn!”

Het is fijn dat Magentazorg inmiddels bij andere organisaties kan informeren hoe de visitatie bij hen verlopen is. “Daar kunnen wij weer van leren. Zo hebben we onlangs nog contact gehad met Amsta. Dat was een nuttig gesprek. We hebben afgesproken om dit met hen te vervolgen. Na de transitie naar REC zullen wij voortzetten wat er aan specialisme al is ontwikkeld. Denk aan consultfunctie voor advies in passende plek, arbeid en dagbesteding en diagnostiek. Uiteindelijk is ook het doel om een overbruggingsplek/crisisopvang te realiseren. Daarin kunnen we dan naar de regio toe helpen om in de “reis van de cliënt met het syndroom van Korsakov” te zorgen voor passende begeleiding en passende woonsetting.”