Update transitie: Hoe staat het bij...Atlant

Update transitie: Hoe staat het bij...Atlant

Het transitiejaar 2021 is voorbij. In dat jaar zijn belangrijke stappen gezet om te komen tot een gezamenlijk landelijk dekkend Doelgroep Expertisenetwerk voor de doelgroep Korsakov. Maar hoe hebben organisaties het ervaren? Welke stappen zijn gezet en hoe verlopen de visitaties? Deze keer kijken we mee bij Atlant.

Marco Haijer, manager wonen zorg en welzijn, is als leidinggevende verantwoordelijk voor verschillende afdelingen met Korsakov-cliënten binnen Atlant. “Atlant is een organisatie met een aantal verpleeghuizen in de regio Apeldoorn, Beekbergen en Uchelen. Daarbinnen zitten bijvoorbeeld dementerende ouderen, mensen met Huntington, gerontopsychiatrie en Korsakov. Voor die laatste drie doelgroepen willen we graag Doelgroep Expertisecentrum worden. Korsakov loopt daarbij voorop, die visitatie hebben we onlangs gehad. Voor Huntington en gerontopsychiatrie hopen we op 1 januari 2023 DEC te zijn.”

Atlant levert al meer dan 130 jaar lang zorg aan mensen die tussen de wal en het schip vallen. Mensen met Korsakov kunnen al decennialang op de organisatie rekenen, zo zegt Haijer. “In Beekbergen wonen er zo’n 140 mensen met Korsakov. Omdat we al zo lang zorg leveren hebben we inmiddels een hele berg ervaring opgedaan die we ook graag willen delen. En dat kan binnen het kader van de Doelgroep Expertisecentra uitstekend.” Haijer draait de vraag naar de meerwaarde van het meedoen aan de transitie naar DEC en REC eigenlijk om. “Het zou vreemd zijn als we niet meedoen. We lopen al zo lang mee en door onze ervaring op het gebied van Korsakov lopen we eigenlijk wel voorop. Dus in die zin is het niet meer dan vanzelfsprekend dat we nu ook door de transitie wat meer erkenning krijgen.”

Manon Dijkslag, projectleider Expertisecentra voor onder meer de doelgroep Korsakov, knikt. “We willen onszelf als organisatie wat meer profileren. Onze blik mag best iets meer naar de buitenwereld, laten zien wat we in huis hebben. Tot op heden waren we een redelijk bescheiden organisatie. Het zou mooi zijn als we ook landelijk een rol zouden spelen zodat we onze kennis via de nieuwe infrastructuur kunnen delen en zo de zorg voor iedere bewoner in Nederland met Korsakov kunnen verbeteren.”

Atlant had voorafgaand aan de visitatie de schaapjes al aardig op het droge. Maar toch zijn er uit het bezoek van de visitatiecommissie nog wel wat puntjes op de ‘i’ gekomen. “Het is een heel traject”, zegt Haijer. “Je gaat het samen aan en je leert van elkaar en ontwikkelt het zo met elkaar door. Ik denk dat we best trots mogen zijn op wat we hier al hebben staan qua zorg en voorzieningenniveau. Onze uitdaging ligt vooral nog op het meer naar buiten treden, het intensiever opzoeken van de samenwerking met andere ketenpartners en expertisecentra. Die samenwerking is er al wel, maar nog op te informele basis. Zo hebben we al intensievere gesprekken gevoerd met onze regionale GGZ-partners en partners uit de verslavingszorg en het ziekenhuiswezen over de cliëntreis van mensen met Korsakov. Hoe kunnen we zorgen dat die reis zo soepel mogelijk wordt afgelegd en de juiste zorg op het juiste moment wordt geboden? Door die gesprekken op casusniveau aan te gaan wordt dat hele traject beter in kaart gebracht en kunnen we het optimaliseren.”

Dijkslag vult aan: “Een ander aspect is dat onze medewerkers eigenlijk ‘onbewust bekwaam’ zijn. Ze weten echt heel veel en doen veel dingen zoals het zou moeten, maar weten dat vaak eigenlijk niet. We werken bijvoorbeeld al met de EDB en Foutloos Leren. Medewerers passen die vaak onbewust al goed toe. Hun competenties en werkwijzen zijn tot dusver niet op schrift gezet of langs het competentieprofiel voor Korsakov-medewerkers gelegd. Dat moeten we wat meer gaan doen zodat ook duidelijk wordt waar er nog winst te behalen valt in opleiding en manier van werken. En medewerkers er bewust van maken wat ze allemaal al kunnen. Want dan is het ook gemakkelijker om kennis weer te delen.”

Voor de toekomst staat het naar buiten treden dus hoog op de agenda, zeggen Haijer en Dijkslag. “Maar ik hoop ook dat door de bundeling van alle kennis binnen REC’s en DEC’s meer wordt samengewerkt op het gebied van onderzoek en best practices. Ik zie dat er een positieve energie door ontstaat die ons allemaal, en daarmee ook de mensen met Korsakov, verder brengt”, besluit Haijer.