RIBW Brabant wil vooral leren en ervaringen delen

RIBW Brabant wil vooral leren en ervaringen delen

Het Korsakov Kenniscentrum heeft er weer een nieuw lid bij. Een bijzonder lid, mogen we wel zeggen. Want bij RIBW Brabant is de zorg voor Korsakovcliënten een ietwat vreemde eend in de bijt, zo zegt teammanager Daan Middelman.

RIBW is een bekende naam. Het is een grote organisatie, maar met soms lokaal slechts enkele woningen. RIBW biedt beschermd wonen en ambulante begeleiding aan cliënten met psychiatrische problematiek, waaronder aan mensen met Korsakov. Vanuit zijn eigen visie biedt RIBW Brabant ondersteuning aan de bijzondere doelgroep Korsakov, nu met hulp vanuit het KKC. RIBW voorziet in de behoefte van Korsakov-cliënten die beschikken over een redelijk mate van zelfredzaamheid en een sterke behoefte aan autonomie, waarbij de stap naar zelfstandig wonen niet langer haalbaar is. RIBW ligt hiermee in het verlengde van de specifieke Korsakovzorg, die geboden wordt door het verpleeghuis. “Als RIBW vinden we het belangrijk dat de Korsakovzorg naadloos op elkaar aansluit en we hebben de ambitie om binnen de regio aan te sluiten bij Ketenpartners Korsakov.”

Transitie

Sinds een jaar is RIBW Brabant bezig met werken met resultaatverantwoordelijke teams, zo zegt Daan. “Dat betekent veel minder managers en een grotere zelfstandigheid voor de teams, wat vooral in deze periode van personeelstekort wel een uitdaging is. Ze opereren met ondersteuning van een coach die hen begeleidt bij allerlei ontwikkelingsprocessen. Ook psychologen treden meer op de voorgrond. Onze zorgverlening wordt daarmee meer specialistisch en doelgroepspecifiek van opzet dan voorheen het geval was. Wat mijzelf betreft ontstaat er dus ook langzaam een grotere afstand tot het team, mijn werk verandert dus mee.”

Balans

De nieuwe werkwijze van RIBW Brabant zorgt volgens Daan niet alleen voor meer resultaatverantwoordelijke teams, maar ook voor meer krachtige cliënten. “De gedachte achter de teams wordt zo naar de cliënt overgezet. Er komt meer ruimte om zelf dingen te regelen, de cliënt komt meer in zijn eigen kracht te staan. En daar gaat het om. Bij Korsakov is dat een grotere uitdaging dan bij onze andere cliënten, maar ik ben ervan overtuigd dat het gaat ook bij deze mensen gaat werken, hoewel we altijd kunnen zorgen dat er bij een terugval weer genoeg duidelijkheid en richting voor de cliënt geschapen wordt. We zijn in die zin nog zoekende naar de juiste balans.”

Kennis updaten

Omdat er in het verleden minder doelgroepspecifiek werd gewerkt kon de kennis over onder andere Korsakov bijgespijkerd worden met de meest actuele kennis, zegt Daan. “Dat was voor ons dan ook een impuls om het kennisniveau op te schalen. Het lidmaatschap van het KKC helpt daarbij. Binnen het KKC is er veel kennis beschikbaar waar we dankbaar gebruik van kunnen maken om ons eigen zorgniveau te verbeteren.” Herstelondersteuner Marieke van Esch knikt. “We hebben onlangs de cursus Empathisch Directieve Benadering gevolgd om onze expertise over Korsakov weer op niveau te krijgen en verder te ontwikkelen. We proberen dat nu met hulp van het KKC weer zo goed mogelijk op te pakken. Daarom staat ook de cursus Foutloos Leren op onze planning.”

Delen

Herstelondersteuner Amber van Vugt ziet ook grote waarde in het kunnen delen van ervaringen met andere organisaties, en het verbeteren van de doorstroming van cliënten zodat die ook gemakkelijker bij RIBW Brabant terecht kunnen. “Het mag duidelijker zijn welke cliënt wel en welke niet in onze organisatie past. Zodra er bijvoorbeeld sprake is van meer somatiek, zou een verpleegafdeling een betere optie zijn.” Daan knikt. “We bieden in die zin een iets andere zorg dan andere organisaties. Vandaar dat lidmaatschap van het KKC ook belangrijk is zodat we wat meer bekendheid verwerven binnen het netwerk. We zijn nu wat teveel op onszelf. Aan de andere kant kunnen wij onze werkwijze dus goed uitleggen naar andere organisaties die er wellicht meer over willen weten. We brengen dus ook onze eigen expertise in waar andere van kunnen profiteren.”