Stimuleren zelfredzaamheid en tijdwinst dankzij digitale agenda Luna

Stimuleren zelfredzaamheid en tijdwinst dankzij digitale agenda Luna

Mensen met het syndroom van Korsakov hebben doorgaans veel moeite met afspraken onthouden en hun eigen dagstructuur invullen. Of ze zijn daar niet meer toe in staat. Dit maakt hen doorgaans volledig afhankelijk van de mensen om hen heen, die hen constant moeten herinneren aan gemaakte afspraken. Dit heeft een negatieve weerslag op hun (gevoel van) zelfstandigheid. De inzet van Luna®, een digitale agenda, kan deze autonomie grotendeels weer bij de bewoner zelf leggen. Of dit daadwerkelijk het geval is, is op de werkvloer bij Domus Nostra onderzocht.

Hoe dit werkte en wat de resultaten zijn lees je in de download.

Download de resultaten