"Sterk team leidt tot betere zorg"

"Sterk team leidt tot betere zorg"

De zorg voor mensen met Korsakov is bijzonder intensief. Bij Beweging 3.0 weten ze daar alles van. Niet alleen tussen de bewoners van bewoners van het verpleeghuis en de medewerkers ontstaan vaak hechte banden. Dat geldt ook voor teamleden onderling. De binding is sterk. Door die onderlinge binding profiteren mensen met Korsakov weer van betere zorg.

Beweging 3.0 is een zorgorganisatie in de regio Amersfoort-Eemland. De organisatie biedt zowel intramuraal als extramuraal zijn diensten aan en locatie verpleeghuis De Lichtenberg heeft 160 bewoners . Twintig daarvan zijn voor de Korsakov-groep, De Uitkijk genaamd. Het is een bijzonder doelgroep die om een gerichte aanpak vraagt, zo zegt Barbara Vos. Zij is coördinerend verpleegkundige op de Korsakov-afdeling van Beweging 3.0. “Zeker in vergelijking met andere groepen binnen Beweging 3.0 zoals PG en somatiek is de zorg voor mensen met Korsakov wat specifieker. Ik vind de betrokkenheid van het team ook erg bijzonder. Mensen kiezen vanuit hun hart om met deze doelgroep te werken. Dat zie je terug in de zorg. We zijn allemaal bereid om ver te gaan in het zo veel mogelijk zelfstandig houden van mensen, om hen de eigen regie te laten behouden.” Dat behouden van zelfstandigheid schuilt in meerdere aspecten van de zorg, zo schetst Barbara. “Wij werken met de mogelijkheid om mensen keuzes te laten maken. Bijvoorbeeld over welk van drie dranken bij de lunch wordt geserveerd. We proberen mensen ook zoveel mogelijk zelf te laten doen, iedere dag weer, op een gestructureerde manier. Zo proberen we iemand met de methode Foutloos Leren weer koffie te laten zetten voor de groep.”

Pijlers

Bij Beweging 3.0 staat het zogenaamde Koersprogramma centraal als werkdocument. Vanuit daar worden ook de ambities voor de toekomst geformuleerd, zo zegt Cindy Hogenbijl, teammanager van de Korsakov-groep. “Het cliëntgericht werken en de persoonsgerichte benadering staan op nummer één. Ook zetten we in op gelukkige medewerkers. Want als het personeel tevreden is, dan zie je dat terug in de zorg voor bewoners.” Barbara is het daarmee eens. “Beweging 3.0 is een mooie werkgever die inzet op teambuilding. Collega’s kijken echt naar elkaar om en dat is erg prettig.” Behalve aangenaam werken is aangenaam wonen belangrijk, vervolgt Cindy. “Zo zijn we momenteel bezig ons huidige pand onder de loep te nemen. Het is een betrekkelijk oud pand. Willen we daar verder mee of gaan we over een aantal jaar een nieuw gebouw neerzetten?”

Kennis onder de aandacht

Behalve met het fysiek groeien is Beweging 3.0 ook bezig om qua kennis te investeren, zo zegt Barbara. “We willen de beschikbare kennis over Korsakov weer veel meer onder de aandacht brengen. Want informatie vervaagt nogal eens, zo merken ook de vaste mensen op de woongroep die hier al langer werken. We focussen dus komend jaar nog meer op Foutloos Leren, de Empathisch Directieve Benadering en het 5CK-model. In welke vorm we dat gaan doen en hoe die scholing precies gaat plaatsvinden weten we nog niet. Het Korsakov Kenniscentrum zou daarbij kunnen helpen. Zij geven onder andere trainingen in de Empathisch Directieve Benadering.”

Meer doelgroepen

De Uitkijk is een woongroep met een open karakter. Barbara is daar trots op. “Dat is wel bijzonder. We hopen dat we dit nog lang zo kunnen doen.” Het open karakter van de afdeling ligt volgens Barbara mede aan het feit dat de mensen op haar woongroep meestal wat mildere symptomen hebben dan mensen die een advies voor een gesloten opname krijgen. Die keuze is bewust gemaakt, zo zegt Cindy. “We moeten dan ook regelmatig aanmeldingen afwijzen. We zijn nu wel aan het kijken of, en hoe, we ook deze groep in de toekomst kunnen gaan bedienen. Wellicht dus in een nieuw pand met een grotere afdeling.” Een nieuw pand met een grotere afdeling zou de droom zijn, zo zegt Barbara. “Of dit ook in de nieuwe plannen past, is iets dat nog moet blijken. De WZD vraagt om open afdelingen, hier zal rekening mee gehouden moeten worden.”