Eerste visitatie REC en DEC: Domus Nostra bijt spits af

Eerste visitatie REC en DEC: Domus Nostra bijt spits af

En toen was het zo ver! Op 12 januari vond de eerste visitatie plaats van de Regionale Expertise Centra Korsakov. Domus Nostra (onderdeel van Saffier) mocht het spits afbijten. Adviseur Kwaliteit Mariska Vukkink was er ook bij en vertelt over hoe die dag in zijn werk ging.

“De visitatie vond in de ochtend plaats. In samenspraak met de visitatiecommissie hebben we een programma opgesteld en de mensen geselecteerd die ze wilden spreken. In enkele tijdsblokken spraken ze gedurende de ochtend verschillende mensen, waaronder de bestuurder, de teammanagers van het huis, de domeinmanager, adviseur P&O en adviseur Kwaliteit. Daarna kwamen de maatschappelijk werker en communicatieadviseur aan de beurt die vertelden over de regionale contacten en hoe de samenwerking op regionaal vlak verder uitgebouwd gaat worden.”

Na de pauze volgde er een enthousiaste rondleiding door teammanager Roelien. Toevallig repeteerde toen net de “Accent” huisband waardoor het bezoek zelfs een feestelijk karakter kreeg, vertelt Mariska. Tot slot sprak de visitatiecommissie met verschillende medewerkers van het zorg- en behandelteam zodat er een goed beeld ontstond waar Domus Nostra zoal mee bezig is.

Na de lunch volgde een korte terugkoppeling. Want hoe vond de commissie het? “Uit dat gesprek maakten we vooral op dat er veel dingen zijn die goed gaan. Bijvoorbeeld de multidisciplinaire samenwerking en de cliëntparticipatie. De manier waarop het competentieprofiel wordt ingezet in jaargesprekken en het optimisme waarmee de zorg dit oppakt werden ook genoemd als sterk punt. Er waren enkele kleine aandachtspunten in de vorm van tips. Zo kunnen we informatie die we uit de cliëntreis en stakeholdersanalyse hebben gehaald concreter uitwerken in toekomstplannen. Ook het continu monitoren van de cliëntreis was een tip. Zo kun je zien of alle stappen nog steeds actueel zijn.”

De visitatiecommissie komt de komende maanden bij verschillende organisaties langs om langs de lijnen van het toetsingskader een oordeel te geven of de organisaties aan de gestelde eisen voldoen. De visitaties lopen tot en met maart.