Overgang GGZ naar Wlz per 2021

Met ingang van 1 januari 2021 gaan GGZ-cliënten, met een psychische stoornis en langdurige zorg nodig hebben, over naar de Wlz.

De verwachting is dat het om ongeveer 10.000 mensen gaat. Dit geeft meer rust en zekerheid voor deze mensen. Wij zijn betrokken bij de implementatie hiervan. Wat verandert er allemaal, en wat kun en moet je doen om hierop te anticiperen? Alle informatie kun je lezen in de nieuwsbrief van de Rijksoverheid. Zijn er vragen of suggesties over dit traject in relatie tot de doelgroep Korsakov? Je kunt dan mailen of bellen met Cynthia Vogeler (directeur Korsakov Kenniscentrum) c.vogeler@korsakovkenniscentrum.nl