Ook Amsta gevisiteerd

Ook Amsta gevisiteerd

Op 21 januari kwam een visitatiecommissie toetsen in hoeverre het Amsta Korsakov expertisecentrum voldoet aan de criteria om een Regionaal Expertise Centrum ( REC) te worden.

Gespecialiseerde zorg voor Korsakovbewoners kent een lange traditie bij Amsta. In het najaar van 2021 werd het Topcare predicaat behaald. Amsta werkt samen met zorgaanbieders in de regio die hen goed weten te vinden als zij vragen hebben over het syndroom van Korsakov.

"Als REC zullen we ons blijven ontwikkelen, doen we ( praktijk)onderzoek en delen we onze expertise", staat te lezen op de Linked in pagina van Amsta. "Samen met andere Korsakov expertisecentra en het Korsakov Kenniscentrum werken we aan continue verbetering van de zorg en begeleiding aan mensen met het syndroom van Korsakov. Ondanks dat een visitatie op locatie De Poort niet mogelijk was, hebben we via Teams mooie gesprekken gevoerd over de zorg, begeleiding en behandeling die we bieden aan onze bewoners.
De officiële uitslag laat nog even op zich wachten, maar de reacties waren heel positief. Zoals de voorzitter van de auditcommissie in de terugkoppeling aangaf: “Amsta ademt cliënt- en mensgerichtheid en we RECcen ons boven het maaiveld uit”. Een resultaat om trots op te zijn."