Noorderbreedte Toutenburg: “Doorgaan op de ingeslagen weg”

Noorderbreedte Toutenburg: “Doorgaan op de ingeslagen weg”

In het kader van de transitie naar Doelgroep Expertisecentrum bracht de visitatiecommissie onlangs een bezoek aan Noorderbreedte. De organisatie bleek goed voorbereid en de dag verliep dan ook in een prettige sfeer.

Noorderbreedte is een middelgrote organisatie in de ouderenzorg met zelfs een locatie op Terschelling. Speciaal voor Korsakovcliënten en gerontopsychiatrie is er de locatie Toutenburg in Noardburgum. “Een mooie en speciale locatie”, zegt Petra Eisma. Zij is sinds twee jaar teamcoach in Toutenburg. Programma ondersteuner specialistische doelgroepen Richtje Bosma knikt. “We hebben verschillende doelgroepen verdeeld over vijftien locaties. Sinds twee jaar is Toutenburg verhuisd naar nieuwbouw. Dat is echt heel mooi geworden, allemaal nieuwe woningen en een nieuw gebouw voor de dagbesteding.” Noorderbreedte zet in zijn Korsakovzorg in op wat Petra noemt ‘zorg met de handen op de rug’. Dat wil zeggen dat zorgverleners de cliënt zoveel mogelijk eigen regie geven en zelfstandig laten leven. “Het is anders dan wanneer je meer fysieke zorg levert zoals in de ouderenzorg. We zorgen hier dat onze bewoners meedoen in de maatschappij door bijvoorbeeld een waardevolle dagbesteding, bijdragen aan het huishouden en samen koken. We willen een bepaalde mate van autonomie bieden. De EDB training van het KKC biedt daarbij ook mooie handvatten. Iedereen kan bij ons zichzelf zijn. We zetten binnen Toutenburg in op een waardevolle dag voor onze cliënten. Daarbij staan veiligheid, vertrouwen en eigenheid centraal.”

 

Op 3 maart ontving Toutenburg de visitatiecommissie. “Het was een dag waar we lang en met veel plezier naar hebben uitgekeken”, zegt Richtje. “Ook al kostte het traject er naartoe best veel werk en energie. Onze medewerkers zijn steeds erg betrokken en enthousiast geweest over wat we aan het doen waren om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Met veel inzet en passie hebben we de zaken aangepakt die uit de proefvisitatie naar voren kwamen, bijvoorbeeld ketensamenwerking, de cliëntreis en scholing. En dat hebben we allemaal samen gedaan. “Samenwerken” is dan ook het sleutelwoord waarmee we dit project zijn aangevlogen. Samen met collega’s maar ook samen met de cliënten, de cliënten- en bewonersraden en onze samenwerkingspartners. Iedereen had een aandeel.”

De dag van de visitatie begon met een inloop en aftrap, vertelt Richtje. “Het zonnetje scheen en we hadden een mooi uitzicht over het park. Per criterium bespraken we waar we staan en wat er eventueel nog beter kan. De commissie sprak met onze medewerkers, cliënten, het management en ketenpartners. Vervolgens werd het gezelschap in een golfkarretje over het terrein rondgereden, zegt Richtje lachend. “Uniek natuurlijk. Ze  bezochten een aantal woningen en de dagbesteding. Daarna hebben we een eerste terugkoppeling gekregen en hebben we de dag feestelijk afgesloten.” De visitatiecommissie gaf een eerste positieve terugkoppeling. Bijvoorbeeld over de heldere visie en de bewuste manier waarmee de locatie bezig is om de zorg voor Korsakovcliënten te optimaliseren. Met de cliënt centraal. “De trainingen en onze scholingen steken daar al grotendeels op in, dus het is fijn om te weten dat we door kunnen gaan op het ingeslagen pad”, zegt Petra. “Medewerkers zijn zich ook steeds meer bewust van wat goed is voor de bewoners.” Een positieve terugkoppeling betekent niet dat Toutenburg nu ontspannen achterover gaat leunen. “Het blijft continu hard werken om het niveau dat we hebben te behouden, maar we willen altijd beter worden.”

Voor de toekomst zien Petra en Richtje het advies van de visitatiecommissie met vertrouwen tegemoet. “Eventuele punten van aandacht pakken we op. Het zal voornamelijk gaan om het borgen, implementeren en door ontwikkelen van onze ingeslagen weg. Dat geeft aan dat we op de goede weg zijn.”