Ergotherapie bij mensen met Korsakov in verpleeghuis

Ergotherapie bij mensen met Korsakov in verpleeghuis

Er komt een onderzoek dat gaat bijdragen aan de ontwikkeling van de toekomstige ‘Handreiking Ergotherapie bij Korsakov’ die wordt ontwikkeld door de ergotherapeuten van Atlant en Lelie zorggroep. In april kunnen ergotherapeuten werkzaam in (toekomstige) REC en DEC hieraan meedoen via de website van het KKC, Linkedin of via hun persoonlijke mailadres.

Studenten van Hogeschool Zuyd gaan informatie in kaart brengen door onder andere vragenlijsten. Hun vragen gaan over twee onderwerpen:

1) In de verschillende doelgroep expertisecentra (DEC) en regionale experticecentra (REC) is inmiddels veel ervaring opgedaan in de ergotherapeutische behandeling van mensen met het syndroom van Korsakov; het is echter niet duidelijk of de behandelingen inhoudelijk overeenkomen.

2) Het is niet duidelijk of de ergotherapeutische behandeling de volledige reikwijdte van het vak benut om de ergotherapeutische behandeling vorm te geven. De ergotherapeutische experts passen interventies/ technieken/ benaderingen toe die specifiek geschikt zijn voor de KS doelgroep, dit is nog niet eerder in kaart gebracht.

Hou de website van het KKC of je LinkedIn in de gaten, de oproep zal hier geplaatst worden

Indien je graag een persoonlijke uitnodiging per mail ontvangt, geef dan je mailadres even door (als je dat niet al had gedaan):

Alvast bedankt!

Maaike Brandsma, ergotherapeut Atlant
Eline Böhner, ergotherapeut Atlant
Tim Hengeveld, ergotherapeut Lelie zorggroep
Gerwin Nysingh, ergotherapeut Lelie zorggroep