Nieuw lid Taxandria stelt zich voor

Nieuw lid Taxandria stelt zich voor

Het KKC heeft er weer een nieuw lid bij. Het Brabantse Taxandria, onderdeel van Valkenhof, is per 1 januari deel van het Korsakov Kenniscentrum. Edwin Etman kan niet wachten om de nieuwe samenwerking verder vorm te geven.

Edwin Etman is locatiemanager bij Valkenhof. “Wij zijn een relatief kleine organisatie voor ouderenzorg in Valkenswaard. We beschikken over vijf woonlocaties, waaronder de locatie Taxandria voor Korsakovzorg. Daar wonen verspreid over vier groepswoningen ongeveer 29 cliënten met Korsakov. Met een hecht, vast team werken we daar aan de beste dagelijkse zorg.”

Bij Taxandria levert men al jaren goede zorg voor Korsakovcliënten, aldus Edwin. “Het zit ons inmiddels in het bloed. We hebben in de loop van de tijd een stevig activiteitenprogramma opgebouwd waarmee we nu hopelijk ook in de grotere regio een rol kunnen vervullen. Zo hebben we bewegingsgroepen en schildergroepen om de mensen een hele dag actief bezig te houden. We proberen daarbij de cliënt zoveel mogelijk het voortouw te laten nemen. Ook doen we mee met de eerste nationale sportdag Korsakov en bieden we kunstprojecten met ervaren kunstenaars.”

Lidmaatschap van het KKC gaat zeker helpen in de regio beter bekend te maken wat Taxandria zoal doet en kan, denkt Edwin. “We willen bovendien werken volgens de beste professionele standaarden en hechten veel waarde aan contacten met andere organisaties die zich met dezelfde doelgroep bezig houden. Zeker nu de transitie gaande is naar kennis expertisecentra.” Edwin denkt vooral veel te kunnen inbrengen op het gebied van dagbesteding. “Dat is bij ons heel goed geregeld. Wat wij van anderen kunnen leren is bijvoorbeeld meer kennis over de complexiteit van gedrag, of meer aansluiten bij landelijke scholing zodat we als organisatie meegaan bij welke scholing nodig is om het beste personeel voor onze doelgroep te krijgen.”