Landelijk expertisenetwerk Korsakov van start, andere doelgroepen volgen

Landelijk expertisenetwerk Korsakov van start, andere doelgroepen volgen

Om de zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov verder te ontwikkelen én wetenschap en praktijk meer met elkaar te verbinden, is een landelijk expertisenetwerk Korsakov opgericht. Mensen met Korsakov hebben een zeer complexe en omvangrijke zorgbehoefte die vraagt om intensieve zorgverlening en behandeling. Om de specifieke kennis en kunde die hiervoor nodig is te ontwikkelen en te borgen, is een landelijk netwerk opgericht van gespecialiseerde verpleeghuizen en het Korsakov Kenniscentrum.

Op 8 juni kregen elf expertisecentra (verpleeghuizen) van de Commissie Expertisecentra Langdurige Zorg (die de toetsing deed) te horen dat zij voldoen aan de opgestelde kwaliteitseisen.

De expertisecentra hebben - naast het geven van directe zorg en behandeling aan mensen met Korsakov - de taak om de kennis en kunde over die betreffende doelgroep te ontwikkelen en te verspreiden. Ook adviseren ze medewerkers van andere verpleeghuizen. Het netwerk verstrekt daarnaast via het Korsakov Kenniscentrum informatie en biedt opleidingen aan over Korsakov-zorg.

Theo van Uum, directeur langdurige zorg ministerie van VWS: “Er zijn cliënten binnen de langdurige zorg waarvoor bijzondere expertise en kennis nodig is om de kwaliteit van zorg te borgen, nu en in de toekomst. Het doel is om met het expertisenetwerk Korsakov kennis, zorg en scholing te bundelen waardoor echt het verschil gemaakt kan worden voor deze mensen. Vandaag vieren we de start van het eerste expertisenetwerk en er volgen er snel meer voor andere laag volume hoog complexe doelgroepen.”

Korsakov

Het syndroom van Korsakov ontstaat door een tekort aan vitamine B1, dat vaak ontstaat door alcoholverslaving. Bepaalde delen van de hersenen kunnen door dat tekort schade oplopen. Zo hebben mensen met Korsakov geheugenstoornissen, ontbreekt het besef van tijd en plaats en is er geen ziekte-inzicht bij de cliënt zelf.

Het syndroom is onomkeerbaar en mensen met Korsakov hebben langdurig gespecialiseerde zorg en behandeling nodig. Naar schatting zijn in Nederland 8 tot 10 duizend mensen met Korsakov, waarvan ongeveer 1500 mensen in verpleeghuizen wonen. Een groot deel daarvan woont op gespecialiseerde verpleeghuisafdelingen voor mensen met het syndroom van Korsakov.

Laag Volume Hoog Complexe Zorg (LVHC)

Het expertisenetwerk Korsakov is het eerste netwerk binnen de kennisinfrastructuur voor de langdurige zorg van VWS voor cliënten behorende tot de tien zogenoemde Laag Volume Hoog Complexe doelgroepen. Het ministerie van VWS heeft na onderzoek door KPMG (mei 2019) vastgesteld dat voor een aantal Laag Volume Hoog Complexe Zorg (LVHC) doelgroepen specifieke kennis en kunde nodig is om de kwaliteit van de zorg nu en in de toekomst te borgen.

Naast het syndroom van Korsakov (circa 8.000 cliënten, waarvan circa 1.500 in een verpleeghuis wonen) zijn dat onder andere: mensen met de ziekte van Huntington (circa 1.600 cliënten, waarvan circa 300 in een verpleeghuis wonen), Multiple sclerose (17.000, waarvan een klein deel instellingszorg nodig heeft), Gerontopsychiatrie met zeer ernstige gedragsproblemen (<1.000) en Dementie met zeer ernstige gedragsproblemen (<1.000). Vaak wonen cliënten uit deze specifieke doelgroepen tussen andere cliënten. Specifieke kennis over de zorg voor die cliëntgroep ontbreekt nu vaak. Voor deze doelgroepen zijn ook landelijke expertisenetwerken in ontwikkeling.

Hoog complexe zorg vraagt om nauwe samenwerking

Deze hoog complexe zorg vraagt om intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines en deskundigen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en verpleging en verzorging. Zij werken samen om te zorgen voor een integrale benadering van de somatische, psychische/psychiatrische en gedrags- en/of sociale problematiek die deze doelgroep kenmerkt. Ook is een passende fysieke omgeving en soms ook zeer intensieve begeleiding nodig.

Meer informatie:

Cynthia Vogeler, directeur Korsakov Kenniscentrum

c.vogeler@korsakovkenniscentrum.nl of 06 41 04 18 73

Anno Pomp, coördinator strategie langdurige zorg Ministerie van VWS

Ag.pomp@minvws.nl of 06 – 21 10 18 95