Korsakov-syndroom is erkend door VWS als mogelijk expertisecentrum

Mensen met het Korsakov-syndroom, is een cliëntengroep met een medische conditie waarvoor specifieke kennis nodig is om de kwaliteit van zorg te borgen. Deze doelgroep is erkend door het VWS als één van de tien genomineerde doelgroepen waarvan het aantal relatief klein is, terwijl de zorgbehoefte complex is. We zijn daar blij mee!

Wat betekent dat?

In de zomer van 2020 worden vijf expertisecentra aangewezen. Wij willen natuurlijk dat wij bij deze vijf horen. Tot die tijd denken we, samen met tien leden van Korsakov Kenniscentrum, mee over de criteria waar de kenniscentra volgens ons aan moeten voldoen en zoeken we aansluiting bij de criteria zoals genoemd in het KPMG rapport. We hebben vakbekwame zorgverleners nodig om deze complexe doelgroep zorg op maat te bieden. Zorgverleners hebben de juiste kennis nodig die ze kunnen toepassen in de praktijk. Hiervoor ontwikkelen we een structuur waarin de kennis kan worden ontwikkeld en kan worden toegepast.

Het doel

Belangrijkste doel is dat door een continue verbeterslag in de zorg de kwaliteit van leven wordt verbeterd. Bij kleine doelgroepen, zoals mensen met het Korsakov-syndroom, heb je juist dat kleine stukje extra nodig.