Geslaagd kennisforum : Kennis- en expertiseontwikkeling in de praktijk

Donderdag 12 december jl. vond in het prachtige universiteitsgebouw in Utrecht het jaarlijkse Korsakovforum 'Kennis- en expertiseontwikkeling in de praktijk’ plaats. 

Albert Postma, dagvoorzitter en lid van de Wetenschapsraad opent de bijeenkomst. Albert benadrukt de noodzaak en toegevoegde waarde van het implementeren en borgen van de kennis uit onderzoek in de praktijk en  blikt vervolgens kort terug op een aantal onderzoeken van het afgelopen jaar. Verder introduceert Albert de zes onderstaande sprekers.
Hieronder vertellen we je beknopt welke onderwerpen besproken zijn en waar de onderzoeken over gaan.

Kwaliteit van leven bij Korsakov, de Qualiko

Jorrit Postma, Gz-psycholoog van ZorgAccent start als eerste met een presentatie over het meetinstrument de Qualiko. De Qualiko staat voor Kwaliteit van leven bij Korsakov. Voor mensen met het syndroom van Korsakov was er nog geen meetinstrument beschikbaar. Uit een samenwerking tussen ZorgAccent en de Universiteit van Twente uit 2013 was een voorlopige versie ontwikkeld. Jorrit heeft onlangs onder leiding van Prof Roy Kessels een artikel hierover geschreven. Het komende jaar zal het onderzoek met meerdere studies en grotere groepen uitgebreid worden. De Nederlandse en Engelse versie zijn binnenkort op de nieuwe website van het KKC te downloaden.

Het begin van de kunstzinnige therapie bij stichting Saffier

Renate Volkert, kunstzinnig therapeut bij Saffier heeft een onderzoek 'Kunst en Korsakov' naar de effecten van kunstzinnige therapie bij mensen met het syndroom van Korsakov uitgevoerd. Saffier biedt deze therapie al jaren op hoog niveau aan. De uitkomsten zijn boven verwachting. Door kunstzinnig therapeutische activiteiten aan te bieden kunnen de bewoners innerlijk weer in beweging komen. Inmiddels is er een actieve expositiegroep 'Art to remember' die regelmatig exposeert en op buitenlandse reis gaat.

Van Binnen naar Buiten

Psycholoog Lobke Bulk van Korsakovcentrum Slingedael presenteert haar onderzoek 'van binnen naar buiten'. Het onderzoek is gestart naar aanleiding van de wens van de bewoners om zelfstandig naar buiten te kunnen gaan en meer autonomie te hebben. In het onderzoek wordt met drie verschillende groepen (achter medewerkers lopen, trial and error en foutloos leren) bewoners een route naar de kinderboerderij aangeleerd. In het onderzoek worden de resultaten van de verschillende methodes met elkaar vergeleken.

Niet alcoholgerelateerde Wernicke-Korsakov

Onderzoeker en Gz-psycholoog Dr. Erik Oudman van Korsakovcentrum Slingedael presenteert de oorzaken van Wernicke bij niet alcohol gerelateerde aandoeningen. Meerdere publicaties met casussen hierover zijn voorhanden, mogelijke oorzaken zijn gastro-intestinale chirurgie, anorexia en ziekte van Crohn. De presentatie geeft een bredere kijk op de Wernicke Encephalopathie. De resultaten kunnen mogelijk betere voorspellers op het verloop en de uitkomst van de Wernicke bieden.

Perspectieven op goede zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov

Promovenda en specialist ouderengeneeskunde bij Atlant Ineke Gerridzen licht in haar presentatie de perspectieven op goede zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov toe. Doel van het onderzoek is de perspectieven van zorgmedewerkers op 'goede zorg' in kaart te brengen en toegankelijk te maken voor reflectie. Het onderzoek maakt onderdeel uit van het promotietraject 'KORSAKOV-studie'.

De ethische aspecten van de Wet Zorg en Dwang: het onderzoeken waard!?

Dr. Hans van Dartel, ethicus en niet praktiserend verpleegkundige sluit het forum af met een presentatie over de ethische aspecten van de Wet Zorg en Dwang (WZD). Hans schetst het ethische kader van de WZD en gaat daarna verder in op en breder perspectief van de zorg ethische benadering bij mensen met het syndroom van Korsakov en onderzoeksmogelijkheden.

De bijeenkomst wordt feestelijk afgesloten met een hapje en een drankje.