Hackathon laat kennisnetwerken elkaar ondersteunen

Hackathon laat kennisnetwerken elkaar ondersteunen

De tien kennisnetwerken voor hoog-complexe cliënten in de langdurige zorg gaan intensiever samenwerken. Op 9 maart wordt er daarom een  kennishackathon gehouden, een eendaagse bijeenkomst met deelnemers uit de tien netwerken die samen enkele gezamenlijke thema’s aan de orde stellen en tot creatieve oplossingen proberen te komen. De gezamenlijke thema's geven een aanzet tot een gezamenlijke kennisagenda.

De hackathon die op 9 maart gehouden wordt is een bijzondere. Door corona is er geen mogelijkheid om fysiek samen te komen en met elkaar te brainstormen over een thema. De hackathon zal dus online plaatsvinden en zich focussen op drie verschillende doelen.

Allereerst is het de bedoeling een verbinding te realiseren tussen de inmiddels tien verschillende kennisnetwerken, die samen NetwerQ vormen. De opbrengst aan het einde van de dag moet verder een gezamenlijke Kennisagenda zijn: waar gaan de kennisnetwerken zich gezamenlijk op richten? Tot slot willen de organisatoren van de hackathon een begin maken met het vraagstuk hoe de kennis van de verschillende netwerken beter met het onderwijs (mbo en hbo) verknoopt kan raken. Een uitdaging, zo zegt ook Petra Sterken van de organisatie van de hackathon. “Individueel is er bij de kleine netwerken eigenlijk te weinig slagkracht om de kennis over te brengen naar het onderwijs. We hopen als collectief tijdens de hackathon de eerste stap te zetten.”

Diverse deelnemersgroep

De deelnemers aan de hackathon vertegenwoordigen de verschillende kennisnetwerken. “Denk aan gedragsdeskundigen, hoogleraren, managers of opleidingskundigen. Het uiteindelijke doel is onderzoek waar de cliënten, behandelaren en begeleiders het meest aan hebben. Daarom kun je die verschillende vakgebieden er het best zo vroeg mogelijk bij betrekken.”