Algemene Leden Vergadering verplaatst

Algemene Leden Vergadering verplaatst

De Algemene Leden Vergadering die gepland stond op 31 mei 2023 is verplaatst naar de tweede week van juli. De ALV is dan ook schriftelijk. 

Tijdens deze voorjaarsvergadering wordt normaliter het jaarverslag 2022 vastgesteld samen met de jaarrekening. Het lopende jaar ziet er positief uit zowel in de activiteiten die volgens het jaarplan worden uitgevoerd als de financiële rapportage Q1 2023. De accountant heeft echter iets meer tijd nodig om de controle te doen, vandaar dat de ALV is verplaatst naar de zomer. 

Uiteraard zullen het jaarverslag, jaarrekening met accountantsverklaring, subsidie verantwoording KSD 1 en KSD-transitie worden toegestuurd, hierover wordt de goedkeuring van de ALV gevraagd. Ook zal er een update van de ontwikkelingen in het eerste half jaar van 2023 worden toegelicht in een presentatie.

De Kennisbijeenkomst EBD op 31 mei 2023 gaat gewoon door.