Agnes Klaren treedt toe tot bestuur KKC

Agnes Klaren treedt toe tot bestuur KKC

Agnes Klaren, lid van de raad van bestuur van Thebe, treedt toe tot het bestuur van het KKC. Via schriftelijke weg is onlangs aan de leden van de Algemene Ledenvergadering de voordracht voor benoeming voorgelegd en er is enthousiast op gereageerd.

Het bestuur van het Korsakov Kenniscentrum heet Agnes Klaren van harte welkom in het bestuur KKC. Ze wordt met enthousiasme ontvangen, zo blijkt uit de verschillende reacties op haar benoeming. "Fijn dat Agnes dit gaat doen! We zien uit naar een prettige samenwerking", "We staan volledig achter de benoeming van Agnes Klaren, een echte verbinder in het veld" en "Agnes is een prima kandidaat, wat mooi dat zij het bestuur KKC gaat versterken" zijn enkele van de positieve geluiden naar aanleiding van de benoeming.

Agnes is per direct toegetreden tot het bestuur en licht toe waarom ze graag zitting wilde nemen in het bestuur. “Ik ben zeer bereid deze bestuursfunctie binnen het Korsakov Kenniscentrum op me te nemen. Vanuit Thebe ben ik betrokken bij deze doelgroep cliënten die mij nauw aan het hart gaan omdat ze in hun geringe aantallen toch een groep cliënten zijn die meer aandacht verdienen dan ze nu krijgen. Ik kijk er naar uit om, samen met de bestuursleden en de leden van het KKC, verder te bouwen aan het kenniscentrum, aan het delen van kennis en het verder opbouwen van het netwerk en het nog verder professionaliseren. Daarnaast wil ik graag mijn bijdrage leveren aan de landelijke expertisecentra en deze ontwikkelingen vanuit deze positie nauwlettend kunnen volgen en kunnen beïnvloeden om zo echt te zorgen voor de beste zorg voor mensen met Korsakov.”