Roy Kessels

Roy Kessels

De Kennisagenda is de brug tussen professional en wetenschap”

Roy Kessels is klinisch neuropsycholoog en hoogleraar neuropsychologie, verbonden aan de Radboud Universiteit, het Radboudumc en het Vincent van Gogh Korsakovcentrum. Sinds 2000 doet hij onderzoek naar korsakov.

“Wat mij aantrekt in deze populatie is het feit dat het een groep mensen betreft die een beetje vergeten is. Het is een kleine groep die te weinig aandacht krijgt. Tegelijkertijd valt er veel te halen bij deze doelgroep want korsakov is geen progressieve aandoening. Het is het type aandoening waarbij je mensen juist kunt helpen om weer dingen te leren die ze eerder niet meer konden door hun ziekte. Mensen helpen om zelfredzamer te worden, werkt heel stimulerend voor mij.”

Brug

Het KKC is momenteel bezig met een onderzoek naar het bestrijden van apathie onder mensen met korsakov. “Een groot probleem dat echt moet worden aangepakt. Mensen zijn inactief en komen hun bed of luie stoel niet meer uit. De levenskwaliteit gaat achteruit, persoonlijke hygiëne verslechtert en de sociale omgeving wordt er moedeloos van. Voor iedereen is het dus belangrijk hier wat aan te doen. We zijn daarom bezig om gerichte behandelingen op te zetten.” Daarmee is meteen de waarde van de Kennisagenda geschetst, aldus Roy. “De Kennisagenda is de brug tussen wetenschappelijke inzichten en de zorgprofessional. De mensen van de werkvloer komen met ideeën die wij in de Kennisagenda wetenschappelijk gaan onderzoeken. Als het goed verloopt, koppelt de wetenschap uiteindelijk inzichten terug waar men in de praktijk mee aan de slag kan. Daar ligt de waarde van de Kennisagenda.”

Foutloos Leren

Een mooi voorbeeld daarvan is het project waarbij Foutloos Leren in de praktijk is gebracht. “In dat onderzoek hebben we niet alleen vastgesteld dat de methode werkt, maar ook staan er diverse praktische handvatten in waar de professional op de werkvloer mee verder kan, zoals een app of het gebruik van een smartwatch. En dat is het effect dat we nastreven om onze bewoners verder te helpen.”

Kennis delen

Het is dus belangrijk dat opgedane kennis verder wordt verspreid, vindt Roy. “Dat kan onder meer door het opzetten van kenniscentra met een voortrekkersrol of door gewoon intensief en veelvuldig contact met andere instellingen te onderhouden. Of denk aan congressen en bijeenkomsten waar men onderling kennis deelt. Door elkaar dat kijkje in de keuken te geven, help je elkaar vooruit. Het toepassen van die best practices maakt mensen met korsakov zelfstandiger.”