Albert Postma

Albert Postma

Albert Postma is hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Universiteit Utrecht en hoofd van het
"Memory & Space Lab".
Albert: ‘Wat we bekijken zijn de cognitieve functies van het menselijk brein. Ik doe onderzoek naar
het brein bij gezonde mensen en patiëntengroepen. Bij de cognitieve functie kijk ik speciaal naar het
geheugen (hoe onthoud je de boodschappenlijst) en ruimtelijke cognitie (hoe onthoud je de weg).’

Interesse in het geheugen

Vanuit zijn interesse in het geheugen onderzoek heeft Albert de doelgroep mensen met Korsakov
ontdekt. Mensen met Korsakov is een bijzondere doelgroep met ernstige cognitieve stoornissen.
Onderzoek bij deze doelgroep leert ons ook veel over het geheugen van gezonde mensen en biedt
ook de mogelijkheid om de kwaliteit van leven van mensen te verbeteren met nieuwe interventies,
behandeling en inzichten voor benaderingen.
Als lid van de wetenschapsraad stelt Albert samen met "collega's" van de wetenschapsraad de
onderzoeksvragen en de kennisagenda Korsakov op en is hij betrokken bij de uitrol van de
onderzoeksresultaten naar de instellingen. Albert over de kennisagenda: ‘Het is goed om de
kennisvragen vanuit de praktijk op te halen en deze op een hoger niveau te formuleren wat je wilt
bereiken met praktijkgericht onderzoek. Hier staan kennisvragen in waar de doelgroep en
zorgprofessionals tegenaan lopen en dit moeten we zien te verbeteren. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan het verhogen van de autonomie en kwaliteit van leven.’
Albert is tevens verbonden aan Korsakovcentrum Slingedael (TopCare) als hoofd van de
onderzoekscommissie. De kliniek is de plaats waar onderzoek samen komt met de praktijk. Recente
inzichten en methoden vertalen we naar de praktijk: het gaat er immers om de bewoners
daadwerkelijk te helpen. (onder andere studies naar lerend vermogen, effect van muziek op het
geheugen en licht op stemming).’

Lopende onderzoeken

Op dit moment loopt er een aantal onderzoeken. We doen een onderzoek over ‘Foutloos leren’ ,
onder andere in samenwerking met de Amsta-groep
en we onderzoeken hoe we een smart watch kunnen inzetten bij het doen van opdrachten in de
dagelijkse praktijk. Hiermee hopen we bewoners te helpen zelf het ‘to do’ lijstje van de dag af te
werken.