pdf - 10MB

Zorgprogramma Korsakov in het verpleeghuis

Het zorgprogramma Korsakov is gericht op de diagnose en intramurale behandeling in verpleeghuizen. Doel is de behandeling verder te professionaliseren en het bevorderen van een juiste beeldvorming bij professionals die met Korsa­kov-patiënten te maken hebben. We beschrijven wat een zorgprogramma is en hoe dit zich verhoudt tot een richtlijn. Ten slotte achten we dit de beste plaats om ook een politiek statement te maken: is het mogelijk om door betere preventie van vitamine B-tekort bij onder andere alcoho­listen Korsakov te voorkomen?