Prevalences and Indications of Psychotropic Drug Prescriptions in Nursing Home Residents with Korsakoff Syndrome

Psychofarmaca worden vaak voorgeschreven aan verpleeghuisbewoners met het syndroom van Korsakov. Het is niet bekend of deze medicijnen correct worden voorgeschreven of dat ze off-label worden voorgeschreven, bijvoorbeeld om gedragssymptomen te behandelen. Om meer inzicht te krijgen is een beschrijvend onderzoek uitgevoerd. Het type, de categorie en de indicaties van psychofarmacavoorschriften van 285 deelnemers werden geanalyseerd met behulp van medicatieschema's en vragenlijsten. De belangrijkste uitkomst van dit onderzoek was dat psychofarmaca niet alleen worden voorgeschreven voor de behandeling van psychiatrische ziektebeelden maar vaak ook voor de behandeling van probleemgedrag (zgn. off-label, d.w.z. voor een indicatie waarvoor ze niet zijn bedoeld). 

Lees de publicatie van Ineke J. Gerridzen en collega's in Journal of Clinical Medicine