pdf - 1.2MB

Pijnbeleving bij Korsakov (Wetenschapsforum 2022)

Jan Wijnia, specialist ouderengeneeskunde en senior onderzoeker Lelie zorggroep bespreekt:

- Korte praktijkvoorbeelden waarbij onderschatting van pijn bij mensen met Korsakovsyndroom een probleem is (hogere pijndrempel?)
- Gepubliceerd artikel: hypothese over pijn bij Korsakov in het hoofd; daarbij eerst gekeken naar andere cognitieve aandoeningen: Alzheimer, FTD
- Verrichte metingen van pijnscores bij mensen met Korsakovsyndroom
- Suggesties voor verder onderzoek