pdf - 267KB

Nijmegen-Venray Confabulatie Lijst

Confabuleren is het vertellen over gebeurtenissen of herinneringen die niet kloppen. Deze vragenlijst is bedoeld om spontane confabulaties te meten, dat wil zeggen confabulaties die de cliënt uit zichzelf vertelt en niet als reactie op een vraag. Er zijn ook een aantal vragen bij die wel over deze uitgelokte (reactie op vragen) confabulaties gaan, maar dit staat dan in de vraag vermeld. Tevens zijn er enkele vragen bij die gaan over het geheugen en de oriëntatie van de cliënt.