pdf - 1.3MB

Extramuraal Zorgprogramma

Gezien de recente expertiseontwikkeling en wetenschappelijke inzichten rondom het syndroom van Korsakov en/of alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen is een nieuw zorgprogramma gewenst om mensen met Korsakov de noodzakelijke behandeling te bieden die vereist is om de situatie (langdurig) stabiel te houden in de thuissituatie en waar mogelijk te werken aan verbetering.