Misha Oey

Misha Oey

GZ-psycholoog in opleiding

Vanaf 2017 werk ik als psycholoog bij Korsakov-expertisecentrum Slingedael in Rotterdam. Wat eigenlijk maar een tijdelijk dienstverband zou zijn, leidde uiteindelijk tot een nu al 6-jarig dienstverband. Ik had eerst niet echt verwacht zo veel affiniteit met deze doelgroep te ontwikkelen, maar de combinatie van gedragssymptomen en cognitieve stoornissen maakte het werk uitdagend en interessant. In mijn klinisch werk combineer ik zowel diagnostiek en (mediatieve) behandeling; daarnaast werk ik aan een deeltijd-promotietraject bij de Universiteit Utrecht. Voor mijn promotietraject onderzoek ik apathie bij mensen met het syndroom van Korsakov. 

Meer licht, minder sterk gedrag

Voor mijn eerste onderzoek onderzocht ik de invloed van lichtsimulatie op gedragsmatige symptomen bij Korsakov. Mensen met het syndroom van Korsakov wonen vaak lang in een zorginstelling, wat de blootstelling aan natuurlijk licht vermindert. De resultaten uit het onderzoek suggereren dat lichtinterventie een positief effect heeft om bij deze mensen de gedragsmatige symptomen te verminderen, zoals apathie.

Bewijs: apathie groot probleem

In mijn tweede studie onderzocht ik apathie bij Korsakov. Omdat mensen met het syndroom van Korsakov kwetsbaarder zijn voor het ontwikkelen van cerebrovasculaire schade, vergeleek ik 2 verschillende groepen: 1 groep met het syndroom van Korsakov en 1 groep met het syndroom van Korsakov én cerebrovasculaire comorbiditeit. Een conclusie naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek? Dat apathie een ernstig probleem vormt bij mensen met het syndroom van Korsakov.

Betere zorg dankzij contacten professionals

Op dit moment ben ik bezig met een multicenterstudie naar apathie bij Korsakov. Het mooie aan dit onderzoek vind ik de samenwerking van verschillende organisaties in Nederland die Korsakov-zorg leveren. Allereerst geeft dit een gezamenlijke bijdrage aan wetenschappelijke kennis rondom dit ziektebeeld. Daarnaast brengt het professionals in de Korsakov-wereld onderling in contact. En dát helpt uiteindelijk mee aan betere zorg voor deze patiëntengroep.  

Voorzitter van vakgroep

Naast mijn klinische en wetenschappelijke werk ben ik gedeelde voorzitter van de vakgroep (gz)psychologen van het Korsakov Kenniscentrum. Wij komen 2x per jaar samen. Doe: de continuïteit borgen in het ontwikkelen van wetenschappelijk kennis, best practices en het delen van kennis in de praktijk.