Gea van Dijk

Gea van Dijk

Lector en manager onderwijsacademie bij Noorderbreedte

Gea van Dijk is van oorsprong fysiotherapeut en deed veel ervaring op in ziekenhuizen en de ouderenzorg. “Daarna werd ik manager en promoveerde ik in die tijd. Als manager stond ik wat meer van de werkvloer af, als onderzoeker juist dichterbij. Vanuit Noorderbreedte ben ik tegenwoordig associate Lector ‘Ouderen met psychische problemen’ bij NHL Stenden University of Applied Sciences. Ook ben ik bezig met het vormgeven van de nieuwe Onderzoeksacademie Noorderbreedte. Ik ben nu volledig bezig met onderzoek, waarbij ik zowel universitair onderzoek, onderzoek door studenten, als onderzoek door medewerkers initieer, ondersteun en met elkaar verbind. Medewerkers stimuleren zelf onderzoek te doen vind ik belangrijk: je ziet medewerkers groeien, enthousiast zijn en met behulp van onderzoek hun werk en de kwaliteit van zorg en begeleiding voor cliënten en naasten, zelf nog verder verbeteren.”

De doelgroep Korsakov heeft een warme plek in Gea’s hart. “Er is nog maar weinig onderzoek naar deze kwetsbare groep gedaan, daar zet ik me graag voor in. Het is wat een vergeten groep mensen, maar die verdienen net zo goed de beste zorg als andere groepen.” Momenteel is Gea bezig met onderzoek gericht op het omgaan met probleemgedrag bij ouderen met psychische problemen die nog thuis wonen. “Daar vallen ook mensen met Korsakov onder. We richten ons daarbij op medewerkers binnen zorg en welzijn en hoe zij beter met depressie en agressie van deze thuiswonende cliënten kunnen omgaan.” Daarnaast zijn er onderzoekslijnen, gericht op het nieuwe landelijke rookbeleid bij zorgcentra en op vrijstaande Tiny Houses als mogelijke nieuwe woonvorm voor mensen met Korsakov. Gea begeleidt Hetty Kazimier en Jelte Woudsma als copromotor bij hun promotietrajecten.