Word lid

Word lid

Wij verwelkomen u graag.

Bent u direct of indirect betrokken bij de zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov en wilt u kennis, kunde en vaardigheden vergroten en verbreden?

Dit doet de vereniging door samen:

 • Te investeren en te delen in de kennisontwikkeling en onderzoek over Korsakov zorg
 • Trends en ontwikkelingen in de zorgvraag en kennisvragen te signalenen
 • Trainingen en praktische tools voor zorgprofessionals te ontwikkelen en aan te bieden
 • Te verbinden in een actief kennisnetwerk van professionals in de Korsakov zorg.

Het Korsakov kenniscentrum is een ‘CRKBO geregistreerde instelling’

Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun opleidingen btw-vrij aanbieden.

Zeven redenen om lid te zijn van het Korsakov Kenniscentrum:

 • Ambitieus netwerk voor Korsakovprofessionals
  De leden van het KKC, zorginstellingen en kennisinstituten, zijn ambitieus als het gaat om de ontwikkeling van kennis en expertise voor de beste zorg voor mensen met Korsakov. Wie lid is, laat zien serieus werk te willen maken van kennis delen en kennis ontwikkelen op het expertisegebied Korsakov.
 • Stimulans kennisontwikkeling voor professionals in Korsakovzorg
  Voor begeleiders, verpleegkundigen en verzorgenden en behandelaren organiseert KKC symposia, wetenschapsfora en kennisbijeenkomsten. Deze zijn gericht op kennisuitwisseling, best practices, praktische vakkennis en vaardigheden en uitwisseling op het gebied van wetenschap en praktijk. Om vakgerichte informatie te delen over onderzoek, innovatie en kennisontwikkeling is er het psychologen/SOG-overleg en het wetenschapsforum (o.l.v. de Korsakov wetenschapsraad).
 • Aansluiting bij kennisbehoefte in de praktijk
  Professionals bij de zorginstellingen in ons netwerk delen hun kennisvragen. KKC kan zo de kennis aanbieden/ontwikkelen waar de praktijk om vraagt.
 • Vertaling kennis voor de werkvloer
  We vertalen resultaten uit onderzoek en ontwikkeling in de Korsakovzorg naar actuele (geaccrediteerde) trainingen, die echt gericht op de praktijk zijn. Ook bieden we korte beroepsopleidingen en tools voor de praktijk. Het Korsakov Kenniscentrum is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Onze trainingen en opleidingen voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en zijn vrijgesteld van btw-betaling.
 • Training en opleiding met korting voor leden
  Medewerkers van de aangesloten zorginstellingen kunnen zich met korting inschrijven voor de trainingen en opleidingen.
 • Spil in het Korsakov-netwerk
  Bij onderzoek, beleidsontwikkeling, scholing en ontwikkeling van praktijkkennis werken we samen met kennisinstituten en experts in de zorg.
 • Direct toegang tot actuele kennis
  Actuele kennis en inzichten delen we binnen ons netwerk via de kennisbank, digitale nieuwsbrieven en bijeenkomsten.

Jaarlijkse contributie

(jaarlijks vastgesteld door de ALV)

De contributie 2022 volgt de afspraken over de contributie t/m 2023 zoals besloten in de ALV van december 2021

Heeft u interesse om lid te worden? Neem dan contact op met info@korsakovkenniscentrum.nl.

Het lidmaatschap wordt automatisch per jaar verlengd, tenzij het voor 1 november schriftelijk wordt opgezegd.

Vrienden

Als vriend kunt u het KKC helpen om de zorg voor Korsakovpatiënten verder te verbeteren. Vrienden (natuurlijke personen) worden door het bestuur toegelaten.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief