Hendrik Jan van den Berg

Hendrik Jan van den Berg

Hendrik Jan van den Berg is momenteel bestuurder van Lelie zorggroep en van huis uit gezondheidswetenschapper en econoom. In het verleden werkte hij onder andere in het Haga Ziekenhuis en het Erasmus MC in Rotterdam. Sinds 2014 werkt Hendrik Jan bij Lelie Zorggroep en vanuit die positie zit hij in het bestuur van het KKC. Sinds 8 december 2021 is hij voorzitter van het bestuur.

Lelie Zorggroep heeft aan de wieg gestaan van het KKC. De speerpunten opleiding en onderzoek zorgen tot op heden nog altijd voor een sterke band met Lelie Zorggroep, aldus Hendrik Jan. “Die band neem ik mee in het bestuur, waar ik de rol van penningmeester vervul. Dat sluit prima aan op mijn professionele achtergrond als gezondheidswetenschapper en econoom. ‘Het gaat om de balans tussen professionaliteit en betaalbaarheid. Een beetje zorg, een beetje geld’ zeg ik altijd.’

Hendrik Jan voelt zich verwant met de doelgroep waar het KKC voor strijdt. “Het is een kleine, vergeten groep mensen die veel meer aandacht verdienen dan ze nu krijgen. Ik zet me er met hart en ziel voor in. Het KKC vervult in die missie een cruciale rol. Want de kennis over mensen met korsakov kan en moet beter. Alle kennis die beschikbaar komt, moet zo breed mogelijk gedeeld worden. En dat is waar het netwerk van kenniscentra een belangrijke rol in speelt. Op steeds meer vragen waar voorheen geen antwoord op was, komen nu wel antwoorden. Dat is pure winst.”

Hendrik Jan spoort andere organisaties aan om lid te worden van het KKC. “Zo krijgen er een toegangspoort voor terug: toegang tot kennis, een netwerk van gelijken en experts, toegang tot hoogwaardige opleidingen. Lid zijn van het KKC betekent dat je je laat vormen, professionaliseren en inspireren.”

De komst van landelijke expertisecentra ziet Hendrik Jan als winst. “Regionale aanbieders van korsakovzorg zullen met die centra samenwerken. Het blijft echter noodzakelijk voor expertisecentra om ook met elkaar verbonden te zijn wat betreft onderzoek en onderwijs. Dat is bij uitstek de rol die het KKC zal blijven vervullen, ook al zullen de expertisecentra een deel van onze huidige rol gaan overnemen.”