Aline Poolen

Aline Poolen

Aline Poolen is bestuurder van ZorgAccent en heeft in het bestuur van het KKC zitting genomen als lid en portefeuillehouder communicatie en PR.

ZorgAccent heeft ongeveer 80 bewoners met het syndroom van Korsakov onder zijn hoede. Daarin staan de zorg voor de cliënt en de bijdrage aan zijn kwaliteit van leven centraal. Ook maakt ZorgAccent zich net als het KKC sterk voor een goede regionale samenwerking met alle belanghebbenden die betrokken zijn bij de zorg en behandeling aan mensen met korsakov. “Dit is echt in het belang van de goede zorg zeker omdat de cliëntenreis door de keten voor mensen met korsakov veel uitdagingen en knelpunten kent en samenwerking over de domeinen heen echt van belang is. Mede door ZorgAccent is er in Overijssel een goed voorbeeld van een sterke regionale samenwerking ten behoeve van de doelgroep korsakov: het Overijsselse Korsakov Circuit. En daarmee raakt het ook de kern van waar het KKC voor staat: sterke netwerken die samen bijdragen aan de kwaliteit van zorg en leven van mensen met korsakov.”

Aline heeft een sterke verbinding met de praktijk, vanuit haar achtergrond als verpleegkundige en haar sterke interesse en betrokkenheid bij de praktijk. Daarnaast is zij lid van het bestuur van  branchevereniging ActiZ. “Ik heb veel praktijkervaring en nuttige bestuurlijke contacten bij diverse landelijke beïnvloeders die ik met elkaar kan verbinden, waarmee ik me voor het KKC zeker nuttig kan maken.”

Aline vindt het belangrijk dat het KKC als netwerk bestaat. “Door dat netwerk wordt kennis ontwikkeld bij leden en gedeeld onder alle organisaties. Dat geldt dus ook voor de zorgorganisaties die niet zoveel bewoners met korsakov hebben. Door lidmaatschap van het KKC blijven zij toch op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de praktijk. Op die manier kunnen ook zij zorgen voor optimale begeleiding en zorg voor bewoners met korsakov.” Ook de bijdragen aan onderzoek die vanuit het KKC worden geleverd, vindt Aline bijzonder waardevol. “Denk maar aan het onderzoek rond Foutloos Leren, dat in de praktijk veel bijdraagt aan de kwaliteit van zorg en begeleiding voor onze doelgroep.” Het is, met andere woorden, het verzamelen van kennis en die kennis ook uitdragen, wat het KKC zo waardevol maakt.

Het KKC heeft te maken met verschillende belanghebbenden zoals ZonMw, VWS en ZiNL die uiteraard graag willen weten hoe kennis wordt gebruikt om de zorg te verbeteren en waar de fondsen die zij beschikbaar stellen precies aan besteed worden. “Wij kunnen vanuit de praktijk de doelgroep onder de aandacht brengen en verduidelijken hoe wij als KKC kennis opdoen en hoe de zorg en begeleiding daardoor verbetert. Maar we proberen ook in te springen op nieuwe wet- en regelgeving. Op die manier kunnen we samen als netwerk en met onze stakeholders actief invloed uitoefenen op overheidsbeleid dat daadwerkelijk bijdraagt aan de beste zorg voor mensen met korsakov.”