Succesvolle landelijke strategiedag

Succesvolle landelijke strategiedag

Meer dan dertig zorgmedewerkers uit 19 instellingen namen woensdag 9 november 2022 deel aan de landelijke strategiedag van het Korsakov Kenniscentrum (KKC). Zij gaven concrete input voor het meerjarenplan dat de koers en speerpunten van het KKC voor de komende vier jaar beschrijft. Dit plan wordt woensdag 14 december 2022 vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering tussen 12 uur en 13 uur in Amsterdam (VUmc). 
 
Na een welkomstwoord van bestuursvoorzitter Hendrik Jan van den Berg en directeur Cynthia Vogeler presenteerde organisatieadviseur Niel Pepers van Bright Future de resultaten van de vragenlijst die naar de leden van het KKC is gestuurd, en 66 keer is ingevuld door zorgmedewerkers uit 27 verschillende instellingen. De resultaten laten zien dat de activiteiten van het KKC hooggewaardeerd worden, met name als het gaat om kennisontwikkeling en kennisdeling. Scholing en training wordt door de leden van het KKC als meest relevant gezien.Woordenwolk - antwoorden op de vraag: Wat brengt het lidmaatschap van KKC voor jouw organisatie?

Kernvragen
Op basis van de resultaten en de feedback van een vijftal stakeholders (ministerie van VWS, ZonMw, cliëntenorganisatie Zwarte Gat, Nederlandse Zorgautoriteit en Actiz) formuleerde het KKC acht kernvragen waar de deelnemers in diverse werksessies concrete input op gaven. Zo bogen de deelnemers zich over onder andere over de vraag hoe nieuwe kennis succesvol geïmplementeerd kan worden, hoe het KKC kennisontwikkeling- en deling zo efficiënt mogelijk kan organiseren, en hoe zorgmedewerkers beter bereikt kunnen worden.

Concrete adviezen
Het resultaat waren tientallen concrete adviezen uit de praktijk. Zo werd bijvoorbeeld geopperd om meer regionale themabijeenkomsten te organiseren, bijvoorbeeld over casuïstiek. Ook is er behoefte aan een goede kennisbank, en een duidelijk overzicht van alle instellingen die Korsakov-zorg leveren op de website van het KKC. Bovendien werden er verschillende suggesties gedaan om het KKC met het scholingsaanbod in het mbo te verbinden, door bijvoorbeeld te werken met ervaringsdeskundigen als gastsprekers.

De komende weken wordt op basis van deze input het meerjarenplan verder afgemaakt. Dit plan wordt nog getoetst bij de een klankbordgroep die mede is samengesteld door deelnemers aan de Strategiedag, voordat het wordt gepresenteerd op de ALV op 14 december.

Bekijk de resultaten van de vragenlijst
Bekijk de acht kernvragen waarop input is gegeven
Meld je aan voor de ALV op woensdag 14 december in Amsterdam