Resultaten bekend van onderzoek over goede zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov, die in een verpleeghuis verblijven.

Het laatste artikel van het proefschrift van Ineke Gerridzen, specialist ouderengeneeskunde bij Atlant, is nu definitief gepubliceerd in het tijdschrift Nursing Ethics: 'Caregivers' perspectives on good care for nursing homes residents with Korsakoff syndrome'. Dit artikel beschrijft de resultaten van een kwalitatief onderzoek naar de opvattingen van twaalf verzorgenden over goede zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov, die in een verpleeghuis verblijven.


Het artikel is 'open-access', dat wil zeggen dat het artikel gratis en online toegankelijk is. De PDF is te downloaden via deze link.