Factsheet met resultaten Korsakov-studie in verpleeghuizen

Factsheet met resultaten Korsakov-studie in verpleeghuizen

Ineke Gerridzen, specialist ouderengeneeskunde en onderzoeker bij Atlant, onderzocht de kenmerken en het functioneren van mensen met het syndroom van Korsakov die in het verpleeghuis verblijven. De belangrijkste uitkomsten van haar onderzoek zijn nu overzichtelijk weergegeven in een factsheet.

Download de factsheet

In het onderzoek zijn o.a. socio-demografische en klinische gegevens 281 verpleeghuisbewoners met Korsakov verzameld. Daarnaast werden diepte-interviews gehouden met 12 zorgmedewerkers. Zo blijkt uit het onderzoek dat de gemiddelde verblijfsduur ruim zes jaar is en meer dan tweederde van de bewoners met Korsakov psychofarmaca gebruikt. De factsheet geeft ook antwoord op de vraag hoe de Korsakov-zorg nog beter gemaakt kan worden; zo kan intervisie en moreel beraad bijdragen aan bewustwording van de eigen opvattingen en handelingswijze.Wetenschappelijk onderzoek
De zorg voor verpleeghuisbewoners met het syndroom van Korsakov is complex en intensief. Mede door bijkomende psychiatrische ziektebeelden, gedragsproblematiek en verminderde wilsbekwaamheid kan de omgang met deze bewoners ingewikkeld zijn, met handelingsverlegenheid als gevolg. De langdurige zorg voor deze groep verpleeghuisbewoners is vooral gebaseerd op jarenlange ervaring, er is nog weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Het onderzoek van Ineke richtte zich specifiek op het voorkomen van probleemgedrag en ziekte-inzicht. Het doel was om zorgmedewerkers beter tegemoet te komen aan de complexe behoeften van deze bewoners en daarmee de kwaliteit van de zorg te verbeteren. In maart 2020 promoveerde Ineke op dit onderzoek aan de VU.

Tour langs verpleeghuizen
Aan dit onderzoek hebben diverse zorgorganisaties die betrokken zijn bij het Korsakov Kenniscentrum deelgenomen. Momenteel is Ineke bezig met een tour langs de verpleeghuizen en gaat zij met de zorgmedewerkers in gesprek over de resultaten en praktische implicaties van dit onderzoek: ‘We hebben nu deze gegevens, maar wat betekent dat voor de praktijk? Voor de zorgmedewerker en/of voor de cliënt zelf? Wat behoeft nog meer aandacht of onderzoek?’

Mocht je ook belangstelling hebben voor een bijeenkomst op jouw locatie, of vragen over het onderzoek, neem dan contact op met Ineke: i.gerridzen@atlant.nl.