Boeken bestellen

Boeken bestellen

Boek - Agressie en Korsakov

Boekje 'Agressie en Korsakov'

Agressie in zorginstellingen is er vermoedelijke altijd geweest.

Het wordt door zorgverleners als een minder prettig aspect van het werk gezien, maar meestal geaccepteerd als iets wat er nu eenmaal bij hoort.

Maar het went nooit. Zeker niet als de werker zich geïntimideerd en onveilig gaat voelen. Wanneer het uiten van agressie een gevolg is van ziekte van patiënten, maakt dat het uiteraard niet gemakkelijker. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een eerste probleemverkenning onder professionals in de zorginstellingen heeft aangetoond dat zij moeite hebben met het voorkomen en hanteren van agressie bij patiënten met het syndroom van Korsakov. Agressie bij deze patiëntengroep vloeit deels voort uit hersenbeschadiging, maar wordt ook opgeroepen door vrijheid beperkende maatregelen.

Dit geldt in de eerste plaats voor patiënten met een BOPZ status maar ook 'vrijwillig' opgenomen patiënten ervaren de confrontatie met 'strikte huisregels' als een ernstige aantasting van hun autonomie. Bovengenoemde aspecten vormen een aanknopingspunt om de oorzaken van agressie uit te diepen en handelingsalternatieven te bieden.

€ 14

Boek - Als ik het kon overdoen

Boekje 'Als ik het kon overdoen'

Als ik het kon overdoen Levensverhalen van mensen met het syndroom van Korsakov. Aart van den Berg heeft de levensverhalen van mensen met het syndroom van Korsakov gebundeld in dit prachtige boekje.

€ 14

Boek - Het is best handig dat je vergeet wat je vergeten bent

Boekje 'Het is best handig dat je vergeet wat je vergeten bent'

Tien mensen met het syndroom van Korsakov vertellen in het boek Het is best handig dat je vergeet wat je vergeten bent over hun veelbewogen leven.

Het boek wordt op 20 januari gepresenteerd in het Rotterdamse verpleeghuis Slingedael, onderdeel van Lelie zorggroep, waar de geïnterviewden wonen.

  • Wie ben je?
  • Wat zou je doen met een miljoen?
  • Heb je hoop voor de toekomst?

Deze heel normale vragen worden vaak niet gesteld aan mensen met het syndroom van Korsakov. De nadruk ligt vaak op probleemgedrag en een leven van verslaving. Auteurs Erik Oudman en Kristien Bortels willen door deze vragen wel te stellen, een evenwichtiger beeld schetsen van mensen met Korsakov. ‘Mensen met Korsakov krijgen al snel een stigma opgeplakt’, zegt psycholoog Erik Oudman. ‘Zij hebben het er zelf naar gemaakt, wordt dan gezegd. Het is geen knuffelbare ziekte.’ Pleun

De tien geïnterviewde bewoners hebben allemaal Korsakov, maar dat komt nauwelijks aan bod in de gesprekken. In de interviews draait het om hen zelf. Hun leven nu, hun verwachting van de toekomst, wie hen dierbaar zijn en hoe ze terugblikken op het verleden. Zoals Pleun uit Barendrecht. Hij woont al tien jaar in Slingedael en leeft er volgens een vast ritme, dat hij deels nog over heeft gehouden uit zijn tijd dat hij bij de PTT werkte. 's Nachts om twee uur houdt hij altijd een 'sanitaire stop' en drinkt hij een 'bakkie' koffie. Pleun heeft nog goed contact met zijn dochter en haar man. Als hij een miljoen zou winnen, zou hij het graf van zijn vrouw opknappen en verder veel schenken aan goede doelen als het Leger des Heils. Pleun is vrijgevig, beaamt hij, maar daar moet men geen misbruik van maken. Ook niet onder medebewoners die ieder vier keer per dag een kop koffie mogen tappen. 'Ze moeten niet van de uitverkoop leven. Zogenaamd nog geen koffiekaart hebben, maar wel een koffiekaart hebben en dan van jou koffie willen hebben en de mijne vol maken. Dan zijn ze verkeerd terecht.'

In de interviews is bewust gekozen de spreektaal van de bewoners te citeren, waardoor je extra goed zicht krijgt op hun belevingswereld. ‘Als je de antwoorden gaat redigeren, wordt het minder puur’, zegt Oudman. Hij hoopt dat het boek mensen die iemand kennen met Korsakov helpt om de persoon achter de ziekte te zien en dat de vragen helpen om met hun geliefden in gesprek te blijven. ‘Het viel me op met hoeveel nuance de bewoners nog kunnen terugkijken op hun leven. En hoe vrijgevig ze in het leven staan.’

Het boek kwam tot stand dankzij subsidie van Topcare, dat onderzoek in de langdurige zorg stimuleert. Slingedael heeft het Topcare-keurmerk.

€ 14

Boek - Wilsonbekwaamheid

Boekje 'Wilsonbekwaamheid'

Wilsonbekwaamheid en grenzen bij Korsakovpatiënten.

In de zorg voor mensen met Korsakov lopen de spanningen soms hoog op. Vaak is er intensieve en soms afgedwongen begeleiding van mensen die lijden aan Korsakov noodzakelijk omdat de betrokkenen niet goed meer in staat zijn consequenties van besluiten te overzien die voor hen uiteindelijk van levensbelang kunnen zijn. Immers, één van de meest kenmerkende aspecten van het Korsakovsyndroom zijn de hersenbeschadigingen die het zicht op de realiteit bij de patiënten sterk wijzigingen.

Daarom vergt goede zorg voor Korsakovpatiënten specifieke aandacht voor wilsonbekwaamheid. Veel zorgverleners die met hen werken, uiten handelingsverlegenheid. Het gaat hier niet om wilsonbekwaamheid bij beslissingen rond gedwongen opname, dwangbehandeling of zware medische ingrepen, maar met betrekking tot beslissingsrecht bij alledaagse zorghandelingen.

€ 10

Handleiding - Foutloos Leren bij Korsakov

Handleiding 'Foutloos Leren bij Korsakov'

Vermoedelijk zijn er in Nederland zo’n 8000 tot 10.000 cliënten met het syndroom van Korsakov. De meeste van hen hebben levenslange zorg nodig en verblijven in gespecialiseerde verpleeghuizen, GGZ-instellingen en RIBW-instellingen.

Bij cliënten met het syndroom van Korsakov zijn structuren in de hersenen beschadigd, waardoor zij vrijwel geen nieuwe informatie meer kunnen opslaan en onthouden. Daarnaast hebben zij problemen met het doelgericht uitvoeren van vaardigheden (zoals plannen, structuur aanbrengen, starten en stoppen van activiteiten). Door deze geheugenstoornis en uitvoerende problemen hebben cliënten met het syndroom van Korsakov moeite om nieuwe vaardigheden in het dagelijks leven te leren. Het lukt een cliënt bijvoorbeeld niet om het koffiezetapparaat van de afdeling te gebruiken, omdat het een ander apparaat is dan dat hij thuis had. Ook kunnen cliënten moeite hebben met het uitvoeren van vaardigheden die zij vroeger wel konden. De cliënt kan bijvoorbeeld niet meer zelfstandig een maaltijd bereiden, omdat hij stappen vergeet, stappen in de verkeerde volgorde uitvoert, of halverwege stopt.

De hersenbeschadiging bij het syndroom van Korsakov is chronisch, wat betekent dat er geen herstel mogelijk is. Toch zijn er wel behandelmogelijkheden om vaardigheden aan te leren. Foutloos leren is een effectieve behandelmethode om cliënten met geheugenstoornissen nieuwe informatie te leren. Bij foutloos leren worden vaardigheden routinematig en steeds op dezelfde manier herhaald, waarbij fouten tijdens het leerproces worden voorkomen. Hierbij kan het gaan om eenvoudige vaardigheden, zoals het schoonmaken van het scheerapparaat. Bij sommige cliënten kunnen zelfs nieuwe, moeilijkere vaardigheden worden aangeleerd, zoals het online bekijken van bankafschriften of het bellen van een taxi. Met behulp van één-op-één-begeleiding door bijvoorbeeld een hulpverlener of mantelzorger wordt de vaardigheid stap voor stap geoefend zonder dat er fouten kunnen worden gemaakt. Dit zorgt voor succeservaringen voor de cliënt.

Bovendien is het aanleren van (nieuwe) vaardigheden belangrijk voor deze doelgroep, omdat dit de zelfstandigheid, autonomie en eigenwaarde van cliënten vergroot. Dit is juist waar zij grote behoefte aan hebben.

€ 15

Zorgprogramma - Korsakov syndroom

Zorgprogramma 'Korsakov syndroom'

In samenwerking met prof.dr. Anne Goossensen wetenschappelijk onderbouwd zorgprogramma voor cliënten met het Korsakov syndroom.

€ 26,50

Totaal artikelen (0)
0,00
Verzendkosten
Gratis
Totaal
0,00
Persoonlijke informatie
Factuuradres
Afleveradres