Boeken bestellen

Boeken bestellen

Boek - Agressie en Korsakov

Agressie en Korsakov

Agressie in zorginstellingen is er vermoedelijke altijd geweest.

Het wordt door zorgverleners als een minder prettig aspect van het werk gezien, maar meestal geaccepteerd als iets wat er nu eenmaal bij hoort.

Maar het went nooit. Zeker niet als de werker zich geïntimideerd en onveilig gaat voelen. Wanneer het uiten van agressie een gevolg is van ziekte van patiënten, maakt dat het uiteraard niet gemakkelijker. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een eerste probleemverkenning onder professionals in de zorginstellingen heeft aangetoond dat zij moeite hebben met het voorkomen en hanteren van agressie bij patiënten met het syndroom van Korsakov. Agressie bij deze patiëntengroep vloeit deels voort uit hersenbeschadiging, maar wordt ook opgeroepen door vrijheid beperkende maatregelen.

Dit geldt in de eerste plaats voor patiënten met een BOPZ status maar ook 'vrijwillig' opgenomen patiënten ervaren de confrontatie met 'strikte huisregels' als een ernstige aantasting van hun autonomie. Bovengenoemde aspecten vormen een aanknopingspunt om de oorzaken van agressie uit te diepen en handelingsalternatieven te bieden.

€ 10

Boek - Als ik het kon overdoen

Als ik het kon overdoen

Als ik het kon overdoen Levensverhalen van mensen met het syndroom van Korsakov. Aart van den Berg heeft de levensverhalen van mensen met het syndroom van Korsakov gebundeld in dit prachtige boekje.

€ 14

icoontje-edb-klein

Empathisch Directieve Benadering bij Korsakov

Voor de zorg van mensen met het syndroom van Korsakov wordt veelvuldig gebruik gebruik van de Empathisch Directieve Benadering. Het uitgangspunt van deze manier van werken is dat aan mensen met het syndroom van Korsakov op empathische en directieve wijze sturing en structuur wordt geboden.

In het boek zijn op overzichtelijke wijze de uitgangspunten beschreven van van Empathisch Directieve Benadering. Het boek is vooral bedoeld voor (zorg)professionals die werken met mensen met het syndroom van Korsakov. In heldere taal geven de auteurs meer inzicht in de theoretische achtergrond van de benadering en lichten zij deze toe met herkenbare casussen en praktijkvoorbeelden. Het boek laat zien hoe belangrijk en succesvol een dergelijke benadering is bij een hoogcomplexe groep. Het leren toepassen van deze methodiek biedt praktische handvatten om de zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov te verbeteren.

€ 15

Handleiding - Foutloos Leren bij Korsakov

Foutloos Leren bij Korsakov

Vermoedelijk zijn er in Nederland zo’n 8000 tot 10.000 cliënten met het syndroom van Korsakov. De meeste van hen hebben levenslange zorg nodig en verblijven in gespecialiseerde verpleeghuizen, GGZ-instellingen en RIBW-instellingen.

Bij cliënten met het syndroom van Korsakov zijn structuren in de hersenen beschadigd, waardoor zij vrijwel geen nieuwe informatie meer kunnen opslaan en onthouden. Daarnaast hebben zij problemen met het doelgericht uitvoeren van vaardigheden (zoals plannen, structuur aanbrengen, starten en stoppen van activiteiten). Door deze geheugenstoornis en uitvoerende problemen hebben cliënten met het syndroom van Korsakov moeite om nieuwe vaardigheden in het dagelijks leven te leren. Het lukt een cliënt bijvoorbeeld niet om het koffiezetapparaat van de afdeling te gebruiken, omdat het een ander apparaat is dan dat hij thuis had. Ook kunnen cliënten moeite hebben met het uitvoeren van vaardigheden die zij vroeger wel konden. De cliënt kan bijvoorbeeld niet meer zelfstandig een maaltijd bereiden, omdat hij stappen vergeet, stappen in de verkeerde volgorde uitvoert, of halverwege stopt.

De hersenbeschadiging bij het syndroom van Korsakov is chronisch, wat betekent dat er geen herstel mogelijk is. Toch zijn er wel behandelmogelijkheden om vaardigheden aan te leren. Foutloos leren is een effectieve behandelmethode om cliënten met geheugenstoornissen nieuwe informatie te leren. Bij foutloos leren worden vaardigheden routinematig en steeds op dezelfde manier herhaald, waarbij fouten tijdens het leerproces worden voorkomen. Hierbij kan het gaan om eenvoudige vaardigheden, zoals het schoonmaken van het scheerapparaat. Bij sommige cliënten kunnen zelfs nieuwe, moeilijkere vaardigheden worden aangeleerd, zoals het online bekijken van bankafschriften of het bellen van een taxi. Met behulp van één-op-één-begeleiding door bijvoorbeeld een hulpverlener of mantelzorger wordt de vaardigheid stap voor stap geoefend zonder dat er fouten kunnen worden gemaakt. Dit zorgt voor succeservaringen voor de cliënt.

Bovendien is het aanleren van (nieuwe) vaardigheden belangrijk voor deze doelgroep, omdat dit de zelfstandigheid, autonomie en eigenwaarde van cliënten vergroot. Dit is juist waar zij grote behoefte aan hebben.

€ 15

Boek - Wilsonbekwaamheid

Wilsonbekwaamheid bij Korsakov

Wilsonbekwaamheid en grenzen bij Korsakovpatiënten.

In de zorg voor mensen met Korsakov lopen de spanningen soms hoog op. Vaak is er intensieve en soms afgedwongen begeleiding van mensen die lijden aan Korsakov noodzakelijk omdat de betrokkenen niet goed meer in staat zijn consequenties van besluiten te overzien die voor hen uiteindelijk van levensbelang kunnen zijn. Immers, één van de meest kenmerkende aspecten van het Korsakovsyndroom zijn de hersenbeschadigingen die het zicht op de realiteit bij de patiënten sterk wijzigingen.

Daarom vergt goede zorg voor Korsakovpatiënten specifieke aandacht voor wilsonbekwaamheid. Veel zorgverleners die met hen werken, uiten handelingsverlegenheid. Het gaat hier niet om wilsonbekwaamheid bij beslissingen rond gedwongen opname, dwangbehandeling of zware medische ingrepen, maar met betrekking tot beslissingsrecht bij alledaagse zorghandelingen.

€ 10

Zorgprogramma - Korsakov syndroom

Zorgprogramma 'Korsakov syndroom'

In samenwerking met prof.dr. Anne Goossensen wetenschappelijk onderbouwd zorgprogramma voor cliënten met het Korsakov syndroom.

€ 26,50

Totaal artikelen (0)
0,00
Verzendkosten
Gratis
Totaal
0,00
Persoonlijke informatie
Factuuradres
Afleveradres