Empathisch Directieve Benadering - herhalingscursus
In company

Empathisch Directieve Benadering - herhalingscursus

 • 9 Accreditatiepunten
 • 15 Plaatsen
 • € 520 per deelnemer

Deze training is een vervolg op de basistraining Empathisch Directieve Benadering en frist je theoriekennis weer op en werkt die verder uit. Je leert de empathisch directieve benadering nog beter toepassen in de praktijk. Dat wil zeggen: in de zorg voor mensen met Korsakov leer je hun gedrag te sturen door invoelende, sturende aanwijzingen te geven. Elke deelnemer sluit de training af met een presentatie van een casus waarbij zij de theorie toepassen.

Onderdelen van het programma:

 • Alcoholmisbruik, syndroom van Korsakov, Wernicke-Encephalopathie
 • Theorie en toepassing principes Empathisch Directieve Benadering en Foutloos leren
 • Deelnemers aan de training presenteren een geëvalueerd zorg- en leefplan/begeleidingsplan

Werkvormen:

 • Onderwijsleergesprek
 • Rollenspel met actrice
 • Video en verwerkingsopdrachten
 • Huiswerkopdrachten
 • Praktijkopdrachten en discussie

Voor wie
Medewerkers die dagelijks betrokken zijn bij de zorg voor mensen met Korsakov, intramuraal en extramuraal, en de training ‘Empathisch Directieve Benadering’ ongeveer 2 jaar geleden hebben afgerond. De training is afgestemd op MBO niveau 3. De training is echter ook geschikt voor andere niveaus. De trainer stemt dit bij het kennismakingsgesprek met de opdrachtgever af.

Accreditatie
9 punten bij kwaliteitsregister V&VN

In company
Ja, in overleg afgestemd op de praktijk van de medewerkers

Individueel inschrijven
Ja, startdata in voorjaar en najaar (op aanvraag)

Tijdsduur
3 dagdelen

Locatie
In company; individuele inschrijving: bij zorginstelling Saffier in Den Haag

Datum
In company: in overleg met de trainers, individuele inschrijving: voor- en najaar

Groepsgrootte
maximaal 15 personen

Kosten
Individuele inschrijving: € 520,- per deelnemer. In company: op aanvraag en afhankelijk van het aantal deelnemers. Na een kennismakingsgesprek met de trainer ontvang je een vrijblijvende kostenopgave

Lesmateriaal
Boek ‘De Empathisch Directieve Benadering’ (ISBN: EAN 978-90-80967229)

Toetsing
Elke deelnemer ontvangt een certificaat als aan voorwaarden zijn voldaan.

Trainers
Ingrid Schouten-van Tol - docent, trainingsactrice
John Nieboer - leraar verpleegkunde, opleidingskundige
Mathilde Bos - trainer, docent, psychiatrisch verpleegkundige en verplegingswetenschapper
Ton van de Bildt - trainersacteur

Achtergrondinformatie
De Empathisch Directieve Benadering wordt veel gebruikt in het omgaan met mensen met het syndroom van Korsakov. De basis vormt het C/K-model (Noppen et al, 2003), dat vijf directieven omvat: creatief, concreet, consequent, continue en kort. Empathisch direct benaderen wil zeggen: je kunt je als medewerker inleven in de belevingswereld van de cliënt, je sluit aan bij zijn gevoelens, denkwijze en achtergrond en laat dat ook zien. Medewerkers die zich de empathisch directieve benadering eigen hebben gemaakt, zijn in staat zodanige aanwijzingen te geven dat ze het gedrag van de bewoner/cliënt met Korsakov sturen. Niet door bevelen te geven, maar door met invoelende, sturende aanwijzingen. 

Meer weten over deze training?

Neem voor meer informatie en een vrijblijvende kostenopgave contact op met Marga ten Wolde, coördinator Korsakov Kenniscentrum, info@korsakovkenniscentrum.nl 

Op al onze offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen zijn onze Algemene Voorwaarden en ons privacy-beleid van toepassing.

Empathisch Directieve Benadering - herhalingscursus