Empathisch Directieve Benadering bij Korsakov

Empathisch Directieve Benadering bij Korsakov

€ 15,00

Voor de zorg van mensen met het syndroom van Korsakov wordt veelvuldig gebruik gebruik van de Empathisch Directieve Benadering. Het uitgangspunt van deze manier van werken is dat aan mensen met het syndroom van Korsakov op empathische en directieve wijze sturing en structuur wordt geboden. 

In het boek zijn op overzichtelijke wijze de uitgangspunten beschreven van van Empathisch Directieve Benadering. Het boek is vooral bedoeld voor (zorg)professionals die werken met mensen met het syndroom van Korsakov. In heldere taal geven de auteurs meer inzicht in de theoretische achtergrond van de benadering en lichten zij deze toe met herkenbare casussen en praktijkvoorbeelden. Het boek laat zien hoe belangrijk en succesvol een dergelijke benadering is bij een hoogcomplexe groep. Het leren toepassen van deze methodiek biedt praktische handvatten om de zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov te verbeteren.

Artikelen () Verzendkosten gratis