Medische Vakgroep Korsakov (online)

Medische Vakgroep Korsakov (online)

  • 14 jun. 15:00 - 17:00
  • Online
  • 50 Plaatsen
  • € 0 per deelnemer

Het Korsakov Kenniscentrum faciliteert specifieke disciplines binnen de Korsakov-zorg door het organiseren van Vakgroepbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten, die idealiter twee keer per jaar plaatsvinden, zijn bedoeld voor kennisdeling- en ontwikkeling, casuïstiek besprekingen, intervisie en netwerken. Het gebruik maken van werkervaring en gedeelde kennis leidt tot het verdiepen van de kwaliteit van de discipline en betere zorg aan de cliënt. Daarnaast leidt het tot het ontdekken van kennishiaten en biedt het mogelijkheden om samenwerkend (wetenschappelijk onderzoek) te verrichten.

Op woendag 14 juni organiseren we een online bijeenkomst tussen 15:00 en 17.00 uur voor de Medische Vakgroep Korsakov. Artsen en verpleegkundig specialisten zijn van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. Voorzitters zijn onderzoeker specialist ouderengeneeskunde Ineke Gerritzen van Atlant en medisch leider Janice Bidesie van Lelie zorggroep.

Programma:
15.45: inloop
15.00 – 15.10: Welkom en terugblik bijeenkomst december 2022
15.10 – 16.00: Overzicht literatuur van de afgelopen 10 jaar door dr. Ineke Gerridzen. Specialist Ouderengeneeskunde Atlant
16.00 – 16.05: Pauze
16.05 – 17.00: Presentatie over de verstoorde pijnbeleving bij mensen met Korsakov en een toelichting over de methodiek van het schrijven van een review door dr. Jan Wijnia, Specialist Ouderengeneeskunde Korsakovcentrum Slingedael 
17.00: Afsluiting 

Werk jij als arts of verpleegkundig specialist met mensen met het syndroom van Korsakov? Zet deze dag dan alvast in je agenda en meld je aan! De link naar de bijeenkomst, het programma en bijbehorende documenten ontvang je dan later in je mail. Wil je meer weten? Neem dan contact op met coördinator Marga ten Wolde via info@korsakovkenniscentrum.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, actuele publicaties en praktijkonderzoeken, onze bijeenkomsten en scholingsaanbod.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief

Medische Vakgroep Korsakov (online)