Digitale casuistiekbijeenkomst

  • 17 okt. 13:30 - 15:30
  • Digitaal
  • 10 Plaatsen

Het Korsakov Kenniscentrum organiseert regelmatig digitale casuistiekbijeenkomsten voor medewerkers die de training Empathish Directieve Benadering gevolgd hebben. 
De deelnemers ontvangen na aanmelding een werkinstructie.
Tijd: 13.30-15.30 uur

Er worden 2 data aangeboden, dit betreft aparte bijeenkomsten. Je kunt dus een keuze maken.

Werkwijze
Casuistiekbespreking/intervisie is een collegiale ondersteuning en advisering, gericht op het verbeteren van een situatie of probleem op het werk. 
De bijeenkomst wordt via een aangepaste incidentmethode gehouden en bestaat uit 6 stappen. De incidentmethode is een gestructureerde werkwijze om een door een deelnemer ingebrachte casuïstiek te bespreken. De bijeenkomst zal plaatsvinden via MS-Teams.

Voorwaarden voor deelname
De deelnemer heeft de training Empathisch Directieve Benadering gevolgd en is werkzaam binnen de Vereniging Korsakov Kenniscentrum.

Gespreksleiders
Ingrid Schouten
Marga ten Wolde

Digitale casuistiekbijeenkomst