Omgaan met (dreigende) fysieke agressie

Omgaan met (dreigende) fysieke agressie

Wat

 in deze training leer je fysieke technieken en vaardigheden om te kunnen omgaan met bewoners/cliënten die agressief tegen je worden en niet meer aanspreekbaar zijn. In principe gaat de voorkeur natuurlijk uit naar agressie voorkomen en ombuigen (zoals je leert in de training ‘Omgaan met agressie van relationeel perspectief’. Soms vraagt de veiligheid van jezelf en/of medebewoners echter om fysieke vaardigheden

Voor wie medewerkers (zorg en andere disciplines) die vakmatig geregeld contact hebben met mensen met Korsakov, intramuraal en extramuraal. De training is afgestemd op MBO niveau 3. Detraining is echter ook geschikt voor andere niveaus. De trainer stemt dit bij het kennismakingsgesprek met de opdrachtgever af.
Accreditatie 9 punten bij V&VN Kwaliteitsregister

Praktische gegevens

Tijdsduur 4 bijeenkomsten van 2,5 uur, daarnaast maak je enkele huiswerkopdrachten. In overleg kan de duur van de training aangepast worden
Locatie in company
Datum in overleg met de trainer
Groepsgrootte in overleg met de trainer
Kosten op aanvraag en afhankelijk van het aantal deelnemers. Na een kennismakingsgesprek met de trainer ontvang je een vrijblijvende kostenopgave
Lesmateriaal n.v.t.
Toetsing elke deelnemer ontvangt een certificaat. Voorwaarden: alle bijeenkomsten aanwezig, huiswerkopdrachten aantoonbaar uitgevoerd (d.m.v. vragenformulier en mondelinge toelichting).
Trainers Bernadette van Brekel (communicatietrainer, trainer zelfverdediging/weerbaarheid in oa. zorg en onderwijs, Drs. Sociale pedagogiek, vandenbrekeltrainingen.nl)
Vervolg wil je meer gevorderde technieken leren, dan kost dat meer tijd, training en herhalingsbijeenkomsten

Achtergrondinformatie

In de training komen de volgende onderwerpen aan bod: een stevige lichaamshouding en uitstraling, stevig staan en in balans blijven, emotioneel weerbaar zijn tegen agressie, grenzen stellen, loskomen uit verschillende grepen (zoals polsgrepen, kledinggrepen, haargrepen, wurggrepen en middelgrepen), afweren van klappen en trappen, zelfverdeding in noodsituaties, de regels van de wet, eerste opvang van collega’s, agressie melden en opvang in de instelling.

We oefenen vooral met fysieke vaardigheden en technieken. Het is een actieve en sportieve training. Deelnemers met een minder goede conditie of beperkingen kunnen meedoen. Overleg eventueel vooraf om zekerheid daarover te krijgen. Veiligheid van de deelnemers staat in de trainingen voorop. Verder doen we ook reflectie-opdrachten, discussie en huiswerkopdrachten.

Meer weten?

Neem voor meer informatie en een vrijblijvende kostenopgave contact op met Marga ten Wolde, coördinator Korsakov Kenniscentrum, info@korsakovkenniscentrum.nl .

Op al onze offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen zijn onze Algemene Voorwaarden en ons privacy-beleid van toepassing.