Omgaan met agressie – individuele inschrijving

Omgaan met agressie – individuele inschrijving

Wat in deze training leer je beter voorzien en voorkomen dat mensen met Korsakov zich agressief opstellen tegenover jou als medewerker. Je past daarbij het relationeel perspectief toe, dat wil zeggen: niet tegenover maar naast de bewoner staan.
Voor wie zorgverleners niveau 2 t/m 6 die direct betrokken zijn bij de zorg voor mensen met Korsakov, intramuraal en extramuraal
Accreditatie 12 punten bij V&VN Kwaliteitsregister

Praktische gegevens

Tijdsduur 6 bijeenkomsten van 2,5 uur, daarnaast ben je in ongeveer 15 uur bezig met de voorbereiding van bijeenkomsten
Locatie Quarijn, Beatrix Jacob van Ruijsdaellaan 17, 3941 ZE Doorn
Datum Volgt
Groepsgrootte 8-14 deelnemers (als er twee weken voor de eerste bijeenkomst nog geen 8 inschrijvingen zijn, gaat de training helaas niet door)
Kosten € 550,- (inclusief lesmateriaal), korting als van één zorginstelling drie of meer medewerkers zich aanmelden
Lesmateriaal cursusboek (inclusief reader) en boek ‘Omgaan met agressie en Korsakov’ (Van Beemen, Timmerman en Goossensen, 2012)
Toetsing elke deelnemer ontvangt een certificaat. Voorwaarden: minimaal vijf bijeenkomsten aanwezig, thuisopdrachten aantoonbaar uitgevoerd (d.m.v. vragenformulier en mondelinge toelichting). Wie een enkele bijeenkomst moet missen, vraagt lesstof op bij mededeelnemers en haalt opdrachten in.
Trainers Mathilde Bos Msc (trainer, docent, psychiatrisch verpleegkundige en verplegingswetenschapper), Anja Tijmense (trainer, sociaal pedagogisch werker, teamleider Korsakov)
Vervolg herhalingscursus Omgaan met agressie

Achtergrondinformatie

De relationele grondhouding is gebaseerd op de presentietheorie van Andries Baart. Je leert de ‘innerlijke logica’ van de bewoner te zien. Ook is ‘aandacht om de aandacht’ belangrijk in deze theorie. Wat doet er voor een bewoner/cliënt toe en hoe kun je zijn of haar beleving van de werkelijkheid beter begrijpen? Het helpt je een vertrouwensband op te bouwen en signalen van onvrede al in een vroeg stadium waar te nemen. Ook word je je bewust van je eigen persoonlijke gevoeligheden en leer je deze beter hanteren.

Deze training wordt ook wel in company gegeven. Het programma stemmen we in overleg zo goed mogelijk af op de dagelijkse praktijk en wensen van het team.

  • Verkenning. Het Syndroom van Korsakov en agressie, wat maken we mee in de praktijk en hoe reageren we er nu op?
  • Zien en horen. Hoe nemen we waar en hoe kleurt onze overtuiging die waarneming en interpretatie?
  • Spanning en herstel. Waardoor loopt de spanning op (trigger) en hoe merken we dat? Wat is er nodig om de rust te herstellen en hoe treed je de bewoner daarbij met een open gevoel tegemoet?
  • Innerlijke logica. Waarom doet een bewoner zoals hij/zij doet? Op zoek naar lijnen uit het verleden van de bewoner, en wat staat er voor hem/haar op het spel?
  • Verbinding maken. Wat is het effect van ‘aandacht om de aandacht’? Hoe bouw je aan de relatie en onderling begrip als er geen spanning is?
  • Verbinding houden. Met begrip van de innerlijke logica van de bewoner én begrip van je eigen gevoeligheden leren we bruggen te slaan.

We werken met beeldmateriaal, theorie, oefeningen, observatie en reflectie-opdrachten, discussie en vooral veel opdrachten in de eigen praktijk. De deelnemers leren ook van elkaar.

Meer weten?

Neem voor meer informatie en een vrijblijvende kostenopgave contact op met Marga ten Wolde, coördinator Korsakov Kenniscentrum, info@korsakovkenniscentrum.nl of (06) 1025 9369.

Op al onze offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen zijn onze Algemene Voorwaarden en ons privacy-beleid van toepassing.