Omgaan met agressie – herhalingscursus

Omgaan met agressie – herhalingscursus

Wat deze training is voor deelnemers die de training ‘Omgaan met agressie’ hebben gevolgd. Na 2 jaar staan we nogmaals kort stil bij de theorie en delen de deelnemers hoe ze toepassing ervan in de praktijk hebben ervaren.
Voor wie zorgverleners niveau 2 t/m 6 die direct betrokken zijn bij de zorg voor mensen met Korsakov, intramuraal en extramuraal, en de basistraining ‘Omgaan met agressie’ ongeveer 2 jaar geleden hebben afgerond.
Accreditatie 2 punten bij V&VN Kwaliteitsregister

Praktische gegevens

In company ja, in overleg afgestemd op de praktijk van de medewerkers
Open inschrijving nee
Tijdsduur 1 bijeenkomst van 2,5 uur, als voorbereiding neem je het cursusboek van de basistraining nog een keer door en schrijf je een casus
Locatie in company
Datum in overleg met de trainers
Groepsgrootte maximaal 12 personen
Kosten op aanvraag en afhankelijk van het aantal deelnemers. Na een kennismakingsgesprek met de trainer ontvang je een vrijblijvende kostenopgave
Lesmateriaal cursusboek (inclusief reader) en boek ‘Omgaan met agressie en Korsakov’ (Van Beemen, Timmerman en Goossensen, 2012)
Toetsing elke deelnemer ontvangt een certificaat na aanwezigheid en actieve deelnam.
Trainers Mathilde Bos Msc (trainer, docent, psychiatrisch verpleegkundige en verplegingswetenschapper), Anja Tijmense (trainer, sociaal pedagogisch werker, teamleider Korsakov)

Achtergrondinformatie

De relationele grondhouding is gebaseerd op de presentietheorie van Andries Baart. Je leert de ‘innerlijke logica’ van de bewoner te zien. Ook is ‘aandacht om de aandacht’ belangrijk in deze theorie. Wat doet er voor een bewoner/cliënt toe en hoe kun je zijn of haar beleving van de werkelijkheid beter begrijpen? Het helpt je een vertrouwensband op te bouwen en signalen van onvrede al in een vroeg stadium waar te nemen. Ook word je je bewust van je eigen persoonlijke gevoeligheden en leer je deze beter hanteren.

Wat je daarover geleerd hebt in de basistraining ‘Omgaan met agressie’ nemen we nogmaals kort door. Daarnaast bespreken we hoe deelnemers ervaring van de kennis in de praktijk ervaren. Deze in company-training stemmen we in overleg zo goed mogelijk af op de dagelijkse praktijk en wensen van het team.

Meer weten?

Neem voor meer informatie en een vrijblijvende kostenopgave contact op met Marga ten Wolde, coördinator Korsakov Kenniscentrum, info@korsakovkenniscentrum.nl of (06) 1025 9369.

Op al onze offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen zijn onze Algemene Voorwaarden en ons privacy-beleid van toepassing.