Empathisch Directieve Benadering (EDB) - herhalingscursus

Empathisch Directieve Benadering (EDB) - herhalingscursus

Wat

deze training is een vervolg op de basistraining Empathisch Directieve Benadering en frist je theoriekennis weer op en werkt die verder uit. Je leert de empathisch directieve benadering nog beter toepassen in de praktijk. Dat wil zeggen: in de zorg voor mensen met Korsakov leer je hun gedrag te sturen door invoelende, sturende aanwijzingen te geven. Elke deelnemer sluit de training af met een presentatie van een casus waarbij zij de theorie toepassen.

Voor wie medewerkers die dagelijks betrokken zijn bij de zorg voor mensen met Korsakov, intramuraal en extramuraal, en de training ‘Empathisch Directieve Benadering’ ongeveer 2 jaar geleden hebben afgerond. De training is afgestemd op MBO niveau 3. De training is echter ook geschikt voor andere niveaus. De trainer stemt dit bij het kennismakingsgesprek met de opdrachtgever af.
Accreditatie 9 punten bij kwaliteitsregister V&VN

Praktische gegevens

In company ja, in overleg afgestemd op de praktijk van de medewerkers
Individueel inschrijven ja, startdata in voorjaar en najaar (op aanvraag)
Tijdsduur 3 dagdelen
Locatie in company; individuele inschrijving: bij zorginstelling Saffier in Den Haag
Datum in company: in overleg met de trainers, individuele inschrijving: voor- en najaar
Groepsgrootte maximaal 15 personen
Kosten individuele inschrijving: € 520,- per deelnemer. In company: op aanvraag en afhankelijk van het aantal deelnemers. Na een kennismakingsgesprek met de trainer ontvang je een vrijblijvende kostenopgave
Lesmateriaal boek ‘De Empathisch Directieve Benadering’ (ISBN: EAN 978-90-80967229)
Toetsing elke deelnemer ontvangt een certificaat als aan voorwaarden zijn voldaan.
Trainers Ingrid Schouten-van Tol (docent, trainingsactrice), John Nieboer (leraar verpleegkunde, opleidingskundige), Mathilde Bos Msc (trainer, docent, psychiatrisch verpleegkundige en verplegingswetenschapper) en Ton van de Bildt (trainersacteur).

Achtergrondinformatie

De Empathisch Directieve Benadering wordt veel gebruikt in het omgaan met mensen met het syndroom van Korsakov. De basis vormt het C/K-model (Noppen et al, 2003), dat vijf directieven omvat: creatief, concreet, consequent, continue en kort. Empathisch direct benaderen wil zeggen: je kunt je als medewerker inleven in de belevingswereld van de cliënt, je sluit aan bij zijn gevoelens, denkwijze en achtergrond en laat dat ook zien. Medewerkers die zich de empathisch directieve benadering eigen hebben gemaakt, zijn in staat zodanige aanwijzingen te geven dat ze het gedrag van de bewoner/cliënt met Korsakov sturen. Niet door bevelen te geven, maar door met invoelende, sturende aanwijzingen. 

Zorginstelling Saffier in Den Haag biedt al jarenlang zorg en begeleiding aan cliënten met het syndroom van Korsakov. Op basis van praktijkkennis en -ervaring heeft Saffiergroep de Empathisch Directieve Benadering ontwikkeld. Om medewerkers vertrouwd te maken met deze methode hebben zij een training ontwikkeld. Deze basistraining is verder uitgewerkt, geactualiseerd en er is nieuw lesmateriaal ontwikkeld. De training is nu opgenomen in het aanbod van de Korsakov Academie en wordt georganiseerd door het Korsakov Kenniscentrum. In deze herhalings training wordt de kennis van de deelnemers getoetst en opgefrist.

Onderdelen van het programma:

  • Alcoholmisbruik, syndroom van Korsakov, Wernicke-Encephalopathie
  • Theorie en toepassing principes Empathisch Directieve Benadering en Foutloos leren
  • Deelnemers aan de training presenteren een geëvalueerd zorg- en leefplan/begeleidingsplan

Werkvormen:

  • onderwijsleergesprek
  • rollenspel met actrice
  • video en verwerkingsopdrachten
  • huiswerkopdrachten
  • praktijkopdrachten en discussie

Meer weten?

Neem voor meer informatie en een vrijblijvende kostenopgave contact op met Marga ten Wolde, coördinator Korsakov Kenniscentrum, info@korsakovkenniscentrum.nl.

Op al onze offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen zijn onze Algemene Voorwaarden en ons privacy-beleid van toepassing.