Empathisch Directieve Benadering (EDB)

Empathisch Directieve Benadering (EDB)

Wat deze training leert je mensen met Korsakov empathisch directief te begeleiden. Dat wil zeggen: aansluiten bij de belevingswereld en achtergrond van de cliënt en invoelende, sturende aanwijzingen geven. Je hebt meer kennis over het ziektebeeld van Korsakov, meer inzicht in het gedrag van mensen met Korsakov en bent beter in staat met hen om te gaan. Je kunt zorgen voor een therapeutisch milieu.
Voor wie medewerkers die dagelijks betrokken zijn bij de zorg voor mensen met Korsakov, intramuraal en extramuraal. De training is afgestemd op MBO niveau 3. De training is echter ook geschikt voor andere niveaus. De trainer stemt dit bij het kennismakingsgesprek met de opdrachtgever af.
Accreditatie 13 punten bij V&VN Kwaliteitsregister

Praktische gegevens

In company ja, in overleg afgestemd op de praktijk van de medewerkers
Individueel inschrijven ja, startdata in voorjaar en najaar (op aanvraag)
Tijdsduur

5 bijeenkomsten van 3 uur, plus ongeveer 15 uur voorbereiding bijeenkomsten en praktijkopdrachten
De Proeve van Bekwaamheid wordt praktisch begeleid door de zorginstelling zelf.

Voorwaarden voor deelname aan de training
Ο Van de deelnemer wordt niet alleen aanwezigheid verwacht maar ook betrokkenheid en de bereidheid om te leren. Deze training vraagt van iedere deelnemer dat ze zich leerbaar en daarmee kwetsbaar durft op te stellen. Dat geeft veiligheid in de groep en een optimaal leerrendement voor iedereen.

Ο de deelnemer heeft basiskennis over het syndroom van Korsakov. Het Korsakov Kenniscentrum adviseert hiervoor de e-learning module Korsakov Basis te volgen.

Locatie in company;
individuele inschrijving is mogelijk. Deze vindt halfjaarlijks plaats in Den Haag.
Datum in company: in overleg met de trainers, individuele inschrijving: voor- en najaar
Groepsgrootte maximaal 12 personen
Kosten individuele inschrijving: € 620,- per deelnemer.
In company: op aanvraag en afhankelijk van het aantal deelnemers. Na een kennismakingsgesprek met de trainer ontvang je een vrijblijvende kostenopgave
Lesmateriaal boek ‘De Empathisch Directieve Benadering’ (ISBN: EAN 978-90-80967229) en bijbehorend cursusboek.
Toetsing elke deelnemer ontvangt een certificaat als aan voorwaarden zijn voldaan.
Trainers

John Nieboer leraar verpleegkunde, opleidingskundige
Mathilde Bos Msc trainer, docent, psychiatrisch verpleegkundige en verplegingswetenschapper
Marjon Lutz trainer Korsakov
Ans Oosterwechel
trainer en coach Korsakov
Ingrid Schouten-van Tol docent, trainingsactrice en
Ton van de Bildt trainingsacteur
Corrie Heideveld trainingsacteur

Achtergrondinformatie

Zorginstelling Saffier in Den Haag biedt al jarenlang zorg en begeleiding aan cliënten met het syndroom van Korsakov. Op basis van praktijkkennis en -ervaring heeft Saffiergroep de Empathisch Directieve Benadering ontwikkeld. Om medewerkers vertrouwd te maken met deze methode hebben zij een training ontwikkeld. Deze basistraining is verder uitgewerkt, geactualiseerd en er is nieuw lesmateriaal ontwikkeld. De training is nu opgenomen in het aanbod van het Korsakov Kenniscentrum en wordt door het Korsakov kenniscentrum georganiseerd.

De Empathisch Directieve Benadering wordt veel gebruikt in het omgaan met mensen met het syndroom van Korsakov. De basis vormt het C/K-model (Noppen et al, 2003), dat vijf directieven omvat: creatief, concreet, consequent, continue en kort.

Empathisch direct benaderen wil zeggen: je kunt je als medewerker inleven in de belevingswereld van de cliënt, je sluit aan bij zijn gevoelens, denkwijze en achtergrond en laat dat ook zien. Medewerkers die zich de empathisch directieve benadering eigen hebben gemaakt, zijn in staat zodanige aanwijzingen te geven dat ze het gedrag van de bewoner/cliënt met Korsakov sturen. Niet door bevelen te geven, maar door met invoelende, sturende aanwijzingen. 

Onderdelen van het programma:

 • Het Syndroom van Korsakov
 • Hoe kun je gedrag observeren?
 • Empathisch Directieve Benadering toepassen
 • Begeleiding van cliënt en familie
 • Een therapeutisch milieu vormgeven
 • Probleemgedrag
 • Theorietoets
 • Praktijkopdrachten (praktijkervaring medewerkers staat centraal)

Werkvormen:

 • Onderwijsleergesprek
 • Rollenspel met actrice
 • Video en verwerkingsopdrachten
 • Huiswerkopdrachten
 • Praktijkopdrachten en discussie

Meer weten?

Neem voor meer informatie en een vrijblijvende kostenopgave contact op met Marga ten Wolde, coördinator Korsakov Kenniscentrum, info@korsakovkenniscentrum.nl.

Op al onze offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen zijn onze Algemene Voorwaarden en ons privacy-beleid van toepassing.