Competentieprofiel

Competentieprofiel

In 2019 heeft het Korsakov Kenniscentrum in samenwerking met een projectgroep het competentieprofiel 'Korsakov zorgmedewerker' aan de hand van het CanMeds systeem opgesteld.

Met dit competentieprofiel kan een zorgverlener zich spiegelen aan de beschreven competenties en bepalen of er elementen zijn die aandacht behoeven of verdere ontwikkeling vragen. Ook biedt het profiel een basis voor het ontwikkelen van scholing, onderwijs en training dat optimaal
aansluit op de beroepspraktijk van Korsakovzorgmedewerkers. Het beroepscompetentieprofiel kan tevens worden gebruikt voor de ontwikkeling van de opleiding voor toekomstige beroepsbeoefenaren. Het beroepscompetentieprofiel kan ook worden ingezet als:

  • Instrument voor personeelsbeleid, zoals werving en selectie, personeelsontwikkeling, beloningsbeleid, loopbaanplanning en -ontwikkeling, functiebeschrijving;
  • referentiekader voor de Korsakovzorgmedewerker om haar eigen functioneren te spiegelen, te ontwikkelen en te onderhouden;
  • middel in discussies over de ontwikkeling en positie van het beroep;
  • bron voor voorlichting en informatie voor de toekomstige zorgverleners en begeleiders Korsakov.

U kunt het competentieprofiel als downloaden of gratis als hardcopy bestellen via info@korsakovkenniscentrum.nl

Competentieprofiel