Competentieprofiel

Competentieprofiel

In 2021 heeft het Korsakov Kenniscentrum het geactualiseerde competentieprofiel 'Korsakov zorgmedewerker niveau 3' op de website van het Korsakov Kenniscentrum gepubliceerd.

Met dit competentieprofiel kan een zorgverlener zich spiegelen aan de beschreven competenties en bepalen of er elementen zijn die aandacht behoeven of verdere ontwikkeling vragen. Ook biedt het profiel een basis voor het ontwikkelen van scholing, onderwijs en training dat optimaal aansluit op de beroepspraktijk van Korsakovzorgmedewerkers. Het competentieprofiel is uitgebreid met een basis en een gevorderde leerlijn.
Het competentieprofiel kan tevens worden gebruikt voor de ontwikkeling van de opleiding voor toekomstige beroepsbeoefenaren en kan ook worden ingezet als:

  • Instrument voor personeelsbeleid, zoals werving en selectie, personeelsontwikkeling, beloningsbeleid, loopbaanplanning en -ontwikkeling, functiebeschrijving;
  • referentiekader voor de Korsakovzorgmedewerker om haar eigen functioneren te spiegelen, te ontwikkelen en te onderhouden;
  • middel in discussies over de ontwikkeling en positie van het beroep;
  • bron voor voorlichting en informatie voor de toekomstige zorgverleners en begeleiders Korsakov.

Competentieprofiel 2021

Het overzicht van de competenties met leerlijn is als hardcopy te verkrijgen via info@korsakovkenniscentrum.nl

Overzicht competenties 2021