Korsakov Academie

Korsakov Academie

Korsakov Academie

Professionals die zorgen voor mensen met Korsakov helpen we hun vakkennis te verbreden en te verdiepen. Het Korsakov Kenniscentrum biedt praktische scholing waarin de meest actuele kennis toegankelijk is gemaakt.

Als zorgaanbieder kun je de trainingen ‘in company’ voor je medewerkers laten verzorgen. De startdata voor deze training worden in overleg met de instelling en trainer afgestemd.

Ook zijn er ‘open’ trainingen en cursussen waarvoor je individueel kunt inschrijven. Hiervoor worden per jaar vaste data ingepland. Deze data vind je in de beschrijving van de betreffende training.

Bekijk ons scholingsaanbod

 
Competenties

De competenties voor een zorgprofessional die werkt met Korsakov staan in het ‘competentieprofiel Korsakov zorgmedewerker niveau 3’. Het competentieprofiel is opgesteld aan de hand van het CanMeds-systeem. Het is helpend om keuzes te maken over opleiding en training, geeft houvast bij personeelsbeleid (werving en selectie, ontwikkeling, beloningsbeleid, loopbaanplanning) en is een referentiekader voor elke huidige en toekomstige zorgmedewerker op het terrein van Korsakov.

Het competentieprofiel is vertaald naar leerdoelen voor trainingen en opleidingen. Om deze leerdoelen te bereiken hebben we een leerlijn trainingen ontwikkeld. Als je de leerlijn gevolgd hebt, voldoe je aan de eisen van het competentieprofiel.

Hoewel het competentieprofiel met veel zorgvuldigheid is samengesteld, is het nooit af. Het Korsakov Kenniscentrum ziet het belang in van verdere ontwikkeling en verbetering en wil feedback graag verwerken in de actualisering van het document. Mochten er aanvullingen of verbeteringen zijn, verzoeken wij dit melden bij info@korsakovkenniscentrum.nl
Het competentieprofiel wordt in de meest actuele weergave digitaal op de website geplaatst.
In 2023 wordt het competentieprofiel geactualiseerd en opnieuw gepubliceerd. Communicatie hierover zal via de website en nieuwsbrief plaatsvinden.

Documenthouder en auteur: Marga ten Wolde, coördinator Korsakov Kenniscentrum m.tenwolde@korsakovkenniscentrum.nl

Bekijk het competentieprofiel Korsakov zorgmedewerker

Scholingsplan 2022

Inschrijven voor onze nieuwsbrief