Scholing

Scholing

Scholing

Professionals die zorgen voor mensen met Korsakov helpen we hun vakkennis te verbreden en te verdiepen. Korsakov Kenniscentrum biedt praktische scholing waarin de meest actuele kennis toegankelijk is gemaakt.

Welke competenties heeft een zorgprofessional die werkt met mensen met Korsakov idealiter? Daarvoor hebben we het ‘competentieprofiel Korsakov zorgmedewerker’ opgesteld. Een projectgroep heeft dit gedaan aan de hand van het CanMeds-systeem. Het competentieprofiel helpt om keuzes te maken over opleiding en training, geeft houvast bij personeelsbeleid (werving en selectie, ontwikkeling, beloningsbeleid, loopbaanplanning) en is een referentiekader voor elke huidige en toekomstige zorgmedewerker op het terrein van Korsakov.

Als zorgaanbieder kun je de trainingen ‘in company’ voor je medewerkers laten verzorgen. De startdata voor deze training worden in overleg met de instelling en trainer afgestemd.

Ook zijn er ‘open’ trainingen en cursussen waarvoor je individueel kunt inschrijven. Hiervoor worden per jaar vaste data ingepland. Deze data vind je in de beschrijving van de betreffende training.

Bekijk ons scholingsaanbod